V prvú júnovú sobotu sme sa vybrali spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a mladými na ďakovnú púť do Levoče.

Po ročnej príprave sa 14 detí a mladých dožilo jedného z najkrajších dní vo svojom živote. Nadišla chvíľa ich prvého svätého prijímania.

Tento rok sme sa poctivo pripravovali na Deň matiek na stretkách aj mimo nich.

Nádherné prvomájové počasie nás doslova vyhnalo do prírody. Štvrtáci a šiestaci sa spolu s nami vybrali na Turniansky hrad.

Krásny prvomájový deň sme so stretkom Hrdinov a Baratovcov využili na výlet do Slovenského raja. 

Zorganizovali sme túru do Tatier aj vďaka Paľovi, ktorý ako misijný dobrovoľník apoštolský prežil na Luníku pol roka svojho mladého života.

 

Pekná jarná slnečná nedeľa nám umožnila zrealizovať prvé nedeľné oratko v tomto roku.

Jarná brigáda na Borde - chlapci nemali čas ani oddychovať.

Dievčatá zo stretka Devleskeri Zor boli na výlete v Botanickej záhrade.

V mesiacoch november až marec 2024 realizovalo naše OZ Oheň nádeje projekt s názvom "Vzdelávaním a podporou talentov k perspektívnejšej budúcnosti Rómov" zameraný na integrálnu výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mladých na košickom sídlisku Luník IX.

Do tohto ročnej Krížovej cesty po Luníku na Veľký piatok sa zapojilo veľké množstvo detí a dospelých z Luníka.

V nedeľu, 17.3.2024 sa stretli Košičania všetkých vekových kategórií na Kalvárii, aby sa spoločne s mladými a deťmi, z Luníka IX, pomodlili krížovú cestu.

Pastorační pracovníci a animátori sa stretli v tretí marcový víkend na Borde na spoločnom teambuildingu a duchovnej obnove. Hneď v prvý deň, v piatok, posilnili svoje vzťahy večernými spoločenskými hrami, ako je mestečko Palermo či špión. Sobota, doobedie, patrila duchovnej obnove „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12,24) Zamýšľali sme sa nad tým, či má výhody to, že som priateľ Ježiša. So svojím zamyslením sa s nami podelila animátorka Alžbetka: „Nesmierne, lebo nikdy nie si sám. Nesmierne, lebo ťa naplní živou vodou, potrebou, ktorú nevie nikto a nič zasýtiť. Nesmierne, lebo premieňa tvoje srdce a tým mení človeka na lepšieho. Nesmierne, lebo vďaka nemu poznáš kto si. Dáva ti celú svoju bytosť, taká vzácna si v jeho očiach.“ Vrcholom duchovnej obnovy bola svätá omša. 

2024 03 16 postny vikend

Po spoločnom obede a oddychu nasledoval čas plánovania a snívania. Pastoračnú pracovníčku Izabelu najviac oslovilo premýšľanie nad odkazom, ktorý by sme chceli zanechať ľuďom z Luníka. Ako im najlepšie povedať, odkázať, že Pán ich miluje takých akí sú. Deň sme zakončili spoločnou modlitbou krížovej cesty.  Animátorka Tímea na otázku, aký bol najkrajší zážitok z víkendu napísala nasledovné: „Najkrajší zážitok bol, keď som mohla kráčať lesom, byť v tichu, sama a “utiecť” aspoň na chvíľu od každodenných povinností, byť s kamarátmi, sedieť večer pri krbe a rozprávať sa.“

Erika

Dievčatá sa na stretkách spoločne pripravujú počas pôstneho obdobia na Veľkú Noc.

Teenagarky nocovali v stredisku už po niekoľký krát, ale vždy sa tešia na to, čo ich čaká.

Dievčatá zo stretka Srdcové kráľovné strávili zimný deň v Tatrách návštevou ľadového domu.

Tohtoročný Karneval pre dievčatá sa niesol v znamení radosti a veselosti.

Témou tohtoročnej Don Bosco show bolo heslo saleziánskej rodiny na rok 2024: Srdce, ktoré mení "vlkov" na "baránkov".

Dievčatá zo stretka Devleskeri Zor sa nevedeli dočať nocovačky. Pre niektoré dievčatá to bolo prvý krát v živote.

Na Štvrtú adventnú nedeľu nás navštívili chlapci z Mirkoviec, ktorí nám zahrali kolednícke divadlo.

Aj tento rok sa pred Vianocami stretli všetky dievčatá zo stretiek aby spoločne oslávli príchod Ježiša - Vianoce. 

Nebola by to predvianočná atmosféra, keby vo vzduchu nevoňala škorica z pečiacich sa medovníkov.

Tradícia svätca Mikuláša siaha až do 4. stor., no pamiatke na jeho príkladnú a nasledovania hodnú štedrosť sa v našich končinách darí aj po 1 700 rokoch.

Advent je vzácny čas, kedy sa chystáme na Vianoce. Hádam neexistuje krajšia aktivita, na začiatku tohto dôležitého obdobia, ako je výroba adventných vencov.

Naučiť sa nové hry a spoznať nových kamarátov bolo cieľom tretieho jesenného športového popoludnia na Luníku IX.

V októbri sme sa zapojili do modlitieb misijného ruženca.

 

Ďalší zo série streetworkov pre deti a mladých na Luníku IX sa niesol v športovom duchu.

Dva dni pred štartom stého Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach si zabehla stovka detí Luníkovský maratón.

Na začiatku školského roka sme boli predstaviť študentom Gymnázia sv. Edity Steinovej našu činnosť. 

Na deň presne po dvoch rokoch od návštevy pápeža Františka sme na košickom sídlisku Luník IX zorganizovali hudobno-tanečno-duchovné popoludnie na pripomenutie myšlienok Svätého Otca rómskemu národu.

Posledné dni letných prázdnin sa na Luníku IX niesli v znamení farieb a kreativity.

Posledný turnus letnej školy v prírode patril chlapcom z dvoch najstarších skupín, pre ktorých to bol čas lepšieho spoznávania sa a upevňovania vzťahov.

V druhej polovici júla sme pre dve stretká mladších chlapcov zorganizovali malú školu v prírode na chate Borda. Pre všetkých chlapcov to bola prvá skúsenosť s pobytom na chate v prírode v ich živote.

Dievčatá zo stretiek Gipsy Teenagerky a Gipsy Bokhale Čajora sa celý rok tešili na viacdňový výlet na chatu Borda. Celým pobytom dievčatá sprevádzal príbeh svätej Jozefíny Margaréty Bakhity.

Dokáže prežiť dieťa plavbu v košíku? Ako môže krík horieť a nezhárať? A čo tak more – úderom palice sa rozostúpi, aby ním prešli ľudia a potom sa zas zatvorí? Nejedna otázka bola na Prímestskom tábore Mojžiš vylúštená.

Toto leto sa prvý krát vybralo stretko Srdcové kráľovné na chatu Borda, kde zažilo nezabudnuteľných pár dní mimo domu. Celý pobyt v prírode mal tému: "Božie princezné".

Dievčatá zo stretka Gipsy Bokhala Čajoris sa konečne dočkali vytúženej nocovačky.

Druhú júnovú sobotu sa v priestoroch národnej baziliky v Šaštíne a priľahlom nádvorí uskutočnil druhý ročník festivalu chrámových zborov Šaštínske zvony.

Štyridsiatka mladých z Banskej Bystrice rozhýbala a roztancovala sídlisko Luník IX ponárajúce sa do popoludňajšieho odpočinku.

Dievčatá zo stretka Srdcové kráľovné zažili úžasný deň na výlete a nocovanie v kostole.

Dievčatá zo stretka Gipsy Teenagerky sa konečne v máji dočkali dlhoočakávaného výletu do Vysokých Tatier a Nocovačky v stredisku.

Máme za sebou najväčšie kresťanské sviatky v roku.

S prvými teplými dňami prišlo rozhodnutie zorganizovať prvé jarné oratko.

Popoludnie druhej pôstnej nedele patrilo tradičnej krížovej ceste na Kalvárii, ktorej sme sa zúčastnili spolu s tridsiatkou detí z Luníka.

V januári sme začali chystať nový prírastok nášho pastoračného centra.

Po trojročnej pauze sa do nášho strediska vrátili masky všetkých typov, aby spoločne oslávili záver fašiangovej sezóny.

O tom, aký je dôležitý kvas pri pečení dobrej pizze sa presvedčili všetky deti, ktoré sa zúčastnili don Bosco Show.

Dievčenské stretko Ertanovci využilo krásny slnečný deň na zimnú sánkovačku v Tatrách.

Aj tento rok sa všetky dievčatá zo stretiek stretli pri Vianočnom stromčeku a spolu si zaspievali Vianočné koledy.

Presne na deň a hodinu presne, rok po návšte pápeža Františka, sa otvorili brány nášho strediska a maxistretkom začal nový školský rok aj v našom stredisku.

Rok po návšte pápeža Františka vyrástol na našom sídlisku nový kríž, ktorý posvätil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Dievčenský pobytový tábor pre staršie dievčatá sa niesol témou "Božie hrdinky dneška".

Začiatkom augusta sa dievčatá zo stretka Krásky zúčastnili pobytového tábora na chate Borda. Celým táborom dievčatá sprevádzal príbeh blahoslavenej Emílie.

Dievčatá zo stretka Berušky boli tohto roku prvý krát na chate Borda, kde zažili pobytový tábor na tému Milované princezné.

Posledným dňom tábora nás sprevádzala staršia pani poštárka, ktorá svojou ochotou pomôcť zasievala v druhých lásku.

Štvrtý deň tábora, švrtá vlastnosť - PÝCHA.

Tretím dňom tábora nás sprevádzala vlastnosť prefíkanosť, ktorú nám v scénke  priblížili dvaja zlodeji.

Druhý deň tábora sa niesol v duchu "Radosť rozdávaním rastie".

Dnešným dňom sme odštartovali prímestský tábor 2022.

Finišujeme prípravu na tohtoročný prímestský tábor.

Berušky začali nocovačku prípravou večere a dezertu. 

Začiatkom letných prázdnin mali dievčatá zo stretka Gipsy Bokhale čajora nocovačku v stredisku.

Celý rok sa dievčatá zo stretka Krásne hviezdičky tešili na ich úplne prvú nocovačku v stredisku.

Milan Kolcun - hlavný „potulkár", autor (spoluautor), režisér, sprievodca, ale aj spisovateľ, prekladateľ, moderátor a učiteľ, zorganizoval 1-3.júna prehliadku nášho sídliska.

Jarná nádej je na našom Luníku umocnená zasvätením nášho kostola Zmŕtvychvstalému Kristovi, ktorý jediný je schopný všetko obnoviť a keď treba, tak aj vzkriesiť k novému životu.

Tohto ročná slávnosť prvého svätého prijímania bola výnimočná tým, že prvé sväté prijímanie prijalo desať dievčat a dve z toho aj krst.

Osada Mašličkovo negatívne upútava svojim nepríjemným vonkajším vzhľadom, ale má aj svoje neodolateľné čaro ukryté v očiach detí. Tam sa zrkadlí Božia krása ľudskej duše. Áno, deti sú v tom nevinne.

Veľkonočné Trojdnie sme po dvoch rokoch mohli opäť sláviť verejne, čo sme radi využili.

V požehnanom čase Vianoc sa nám Boh dáva v štedrosti svojej bezhraničnej Lásky skrze Božie Dieťa Ježiš. A tento Ježiš medzi nami sa dnes na sviatok Svätej rodiny stal Eucharistickým darom pre nášho Igora.

Život na Luníku IX dostal v osobe pápeža Františka veľký dar. Dni po jeho odchode boli naplnené pretrvávajúcou emóciu radosti a vďačnosti. Pre Vivi a Carmen navštevujúce naše stredisko nastala v októbri ďalšia veľká chvíľa, keď po ročnej príprave pristúpili k sviatosti birmovania v kostole svätých košických mučeníkov.

Otec arcibiskup Bernard Bober pozýva na stretnutie Sv.Otca s Rómami.

„Buď pokorný, statočný a silný“

 Chlapci zo stretka Hrdinov spolu s animátormi prežili na Borde radostné chvíle.

S Božou pomocou sme dnes rozbehli prázdninové aktivity v našom stredisku.
Spolu s 30 animátormi sme privítali niečo cez 50 detí. Atmosféra bola vynikajúca, počasie nám prialo, náš Dobrý Boh nám štedro požehnával.

Už to začalo!

Príprava na prímestský tábor v plnom prúde. Tešili sme sa na seba a dočkali sme sa - najmä naši mladí z Luníka.

Svätý DOMINIK SÁVIO

Dnes 6. mája si pripomíname sviatok svätého Dominika Savia Dominik sa narodil 2. apríla 1842 v San Giovanni di Riva, neďaleko Chieri v provincii Turín.

Srdečne Vás pozdravujeme z nášho Luníka. Prebúdzajúca sa jar prináša nádej aj do našich pastoračných aktivít. Veríme, že tak ako sú otvorené naše srdcia, budeme čoskoro môcť dokorán otvoriť aj dvere našich priestorov.

Dnes sme ukončili "Adoráciu 24/24.

Zavŕšila sa tak snaha našej rehole urobiť v covidovej situácii čosi pre ľudí na Slovensku spoločne a v jednote.

Táto pandemická doba skomplikovala život asi všetkým ľuďom na Slovensku. Zvlášť sa však dotkla ľudí v marginalizovaných skupinách.

Pred 15 rokmi sa Don Bosco dostal prostredníctvom prvých saleziánov aj na Luník IX a odvtedy požehnane pôsobí na tomto sídlisku.

„Že Boh prišiel na svet ako dieťa, iste nebude náhoda.“ Týmito slovami sa obracia provinciál saleziánov don Peter Timko

Milí priatelia, prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky.

(19) Facebook

Predvianočný čas príprav na oslavu narodenia Ježiša Krista sme zavŕšili duchovnou obnovou.

Pobytový tábor na Borde bol odmenou pre chlapcov z rovesníckej skupíny "Hrdinovia", ktorí sa počas školského roka pravidelne stretávali.

 zvíťazili sme!

Výlet na Medvediu horu ...

Dnes vojaci ...

Počas epidémií sú v prvej línii aj hasiči.

Dnes nám o svojej práci porozprávali policajti.

Krásne ráno prvého dňa nášho prímestského tábora

Príprava nášho prímestského tábora vrcholí... už sa tešíme na pondelok. Prosíme o modlitby.

Slnko svieti voda láka...

Chceli by sme víťaziť...ale to treba byť pracovití ako včielky

... a nielen v športe, ale aj nad sebou samými

Mladí rómski muži, ktorí vyrastli na L9, založili si pekné rodiny, našli si prácu kúpili pekné byty mimo L9, sa rozhodli s dovolením svojich manželiek venovať lunikovským mladým. Boh vám žehnaj!

Sobotňajší výstup na Sivec

Konečne opäť stretká. Byť dobrý je ľahšie s priateľmi 

List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

V košickom Kulturparku sme si prezreli kreatívnu výstavu o vývoji písma.

Horúca správa! Na Bále princezien ...

V sobotu večer mala naša "čajovňa" vzácneho hosťa - Janko Holubčík

Oslava dona Bosca ma vždy svoje čaro...