Snahou nás, Saleziánov don Bosca, ktorí bývame priamo na Luníku IX od augusta 2008, je evanjelizovať a pastoračne sprevádzať deti, mladých a ich rodičov tohto sídliska, pretože veríme, že priateľstsvo so zmŕtvychvstalým Kristom je cestou z chudoby k lepšej budúcnosti. Tomuto projektu uverili aj miestni animátori a desiatky dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí prichádzajú do tohto prostredia, aby sa podelili so svojimi osobnými darmi a talentami.

Prostredníctvom občianského združenia Oheň nádeje, ktoré sme  založili v októbri 2014, financujeme pastoračné aktivity (pravidelné stretká, krúžky, doučovanie, mentoring, prímestské a pobytové tábory, výlety a pod.) a samotnú prevádzku pastoračného strediska. Do pôsobnosti OZ Oheň nádeje patrí aj prevádzka verejnej práčovňe, výmeny plynových bômb a pomoc rodinám v núdzi.

Ak veríte aj vy nášmu projektu, podporte našu misiu modlitbami, svojimi obetami, alebo finančne:

Podporím aktuálnu kampaň do konca apríla

Venujem moje 2-3%

Podporím darom