Príchodom diecézneho kňaza Jozefa Červeňa v júli 2003 sa začala poskytovať duchovná služba aj najväčšiemu rómskemu sídlisku na Slovensku – Luníku IX v Košiciach. Po dvoch rokoch uvažovaní a modlitieb sa v auguste 2005 pustil so svojimi spolupracovníkmi do výstavby pastoračného centra pre tunajších obyvateľov. Tento náročný projekt však nevládali dokončiť a Saleziánom don Bosca, ktorí v júli 2008 prišli na Luník IX, prenechali rozostavanú stavbu po dvojročnej prestávke. Saleziáni prebrali starostlivosť o pastoráciu Rómov a rozbehli náročnú výstavbu saleziánskeho komunitného centra.

pastoracne centrum2

Komunité centrum pozostáva z kostola Zmŕtvychvstalého Krista, miesta stretnutia Rómov s Bohom, ale aj navzájom, a mládežníckeho strediska, ponúkajúceho kultúru, voľnočasové aktivity a hlavne priestor priateľstva a nádeje. Slúži predovšetkým tunajšiemu obyvateľstvu. Aktivity prebiehajúce v ňom si kladú za cieľ prispievať k ľudskej a duchovnej zrelosti miestnych Rómov.

Medzi historické medzníky pastoračného centra patria nasledovné udalosti:

Konsekrácia kostola Zmŕtvychvstalého Krista

Don Pascual Chavéz na Luníku IX

Don Bosco na Luníku IX

Saleziánske komunitné centrum