Drahí dobrodinci,
so začiatkom kalendárneho roka sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie vašich % dane pre naše občianske združenie Oheň nádeje, pod ktorým pracujú Saleziáni don Bosca v centre košického sídliska   Luník IX už 14. rok. 

Aj v tomto roku sa môžete sami slobodne rozhodnúť, čo urobiť s čiastkou svojich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať pre nás veľký význam. V minulom roku vaše 2-3 percentá mali hodnotu 6.983,09 €. Môžte nám pomôcť aj tento rok bez toho, aby Vás to niečo stálo.

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť 2% z dane, ale ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane. Je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej činnosti. Viac info na rozhodni.sk.

Čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

Čo je potrebné urobiť?

  1. Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré sa nachádza TU.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane, ktoré sa nachádza TU.
  5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  6. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Naše identifikačné údaje:

 • IČO: 42332303
 • Obchodné meno (názov): Oheň nádeje
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Podjavorinskej 18, 040 11 Košice 

Tlačivá:

Poznámky:

 • Do kolónky Rok sa píše 2021.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava.
 • OZ Oheň nádeje nemá SID, kolónku na SID nevypľňajte.
 • Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý peniaze automaticky prevedie.
 • Tlačivá sa podávajú na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.