Oratórium alebo skrátene oratko je čas, kedy dávame priestor na hru a zábavu pre deti a mladých. Je to čas oddychu, vyšantenia sa, čas, ktorý trávime spolu.

Mládežnícke oratko

Streetwork

Pravidelné akcie