Počas týždňa máme pre deti a mládež pravidelné stretká, na ktorých sa stretávajú v skupinách rozdelených medzi dievčatá a chlapcov do 15 rokov, alebo spoločné stretká dievčat a chlapcov nad 15 rokov.

Chlapčenské stretká

Dievčenské stretká

Mládežnícke stretká