V priebehu týždňa deti a mladí, ktorí chodia do školy majú možnosť prísť k nám do strediska študovať či doplniť si učivo. Mnohí doma nemajú možnosť kvalitne sa vzdelávať, keďže nemajú elektrinu, počítač ba dokonca ani učebnice a iné školské pomôcky. Doučovanie prebieha pod odborným vedením animátorov.