Pastorácia Rómov je náročná a namáhavá. Mnohokrát sa javí ako bezvýsledná. Úsilie tých ľudí, ktorí medzi Rómami pracujú, sa pre mnohých zdá často zbytočné. Vnímajú ho ako nezmyselné investovanie ľudských síl, energie, finančných a materiálnych prostriedkov bez adekvátneho efektu. Mnohí ľudia nestrácajú nádej a sú ochotní venovať svoj čas, svoj život Rómom a tak danú situáciu pomaly meniť. Uvedomujeme si, že je potrebný dlhý čas, ale dá sa to. Ponúkame všetkým, ktorí majú záujem získať nové vedomosti, skúsenosti, dokumenty na stiahnutie, v ktorých nájdete veľa zaujímavého pre pastoráciu s Rómami.

Ak máte niečo zaujímavé Vy, čo by pomohlo aj iným pri pastorácii Rómov a radi by ste sa s tým podelili, môžete nás kontaktovať v sekcii „Kontakt“. Ďakujeme.