Počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca (22.1. – 30.1.) ponúkame deviatnik saleziána Františka Kuboviča zameraný na dobrotivosť dona Bosca. Modlitbou deviatnika chceme objaviť a nadobudnúť si postoje, ktoré mal don Bosco k svetu, ľuďom a Bohu. Nech je pre nás učiteľom svätosti, aby aj náš život vedel ovplyvňovať v tom najlepšom zmysle slova životné príbehy tých druhých.

Deviatnik vo forme PDF

Úmysel, na ktorý sa chcem modliť tento deviatnik...

Prvý deň (22.1.) – Don Bosco a pokora
Druhý deň (23.1.) Don Bosco sa modlí
Tretí deň (24.1.)  Don Bosco a láska k povolaniam    
Štvrtý deň (25.1.) Don Bosco a horlivosť za spásu duší    
Piaty deň (26.1.) Don Bosco a ťažkosti
Šiesty deň (27.1.) Don Bosco a nástrahy Zlého
Siedmy deň (28.1.) Don Bosco a chudoba
Ôsmy deň (29.1.) Don Bosco a túžba zachraňovať
Deviaty deň (30.1) Don Bosco a jeho spolupracovníci

Saleziáni ako nositelia charizmy dona Bosca si na svojej poslednej 28. generálnej kapitule položili otázku: „Akými saleziánmi dona Bosca by sme mali byť pre dnešných mladých ľudí?“ Odpoveď na ňu nie je jednoduchá, najlepšie ju však spoznáme, ak sa zahľadíme na samotného dona Bosca. Nielen na jeho vonkajšie skutky a udalosti života – to by bolo málo. Je potrebné pýtať sa na zmysel a úmysel jeho konania. Salezián nemôže byť sám, ale má okolo seba spolubratov, mladých, animátorov, spolupracovníkov, sympatizantov, dobrodincov. Veľkosť svätca sa nemeria podľa toho, „koľko urobil“, ale ako jeho život vplýva na druhých, nakoľko ich zasiahne, ovplyvní a nasmeruje k Bohu a k blížnym. Svätosť dona Bosca je z tohto hľadiska veľmi plodná, lebo on a saleziáni pozitívne vstúpili do života mnohých ľudí. A to isté platí o mnohých animátoroch či mladých.

Pápež František si saleziána dnešnej doby predstavuje takto: „Salezián, ktorý sa vie pozerať okolo seba, vidí kritické situácie a problémy, čelí im, analyzuje ich a robí odvážne rozhodnutia. Je povolaný ísť na všetky periférie sveta a histórie, na periférie práce a rodiny, kultúry a ekonomiky, ktoré treba liečiť. Je vychovávateľ, ktorý prijíma slabosti detí, ktoré žijú na okraji spoločnosti a bez budúcnosti, skláňa sa nad ich ranami a zaobchádza s nimi ako dobrý samaritán. Od prírody je optimista, vie sa na mladých pozerať pozitívne realisticky. Ako hovorieval don Bosco, a platí to aj dnes, v každom z mladých, dokonca aj v tých najvzdorovitejších a nekontrolovateľných, treba rozpoznávať dobro, na ktorom treba trpezlivo a s dôverou pracovať.“
    
Je to výzva nielen pre saleziánov, ale pre všetkých, pre celú saleziánsku rodinu a mladých. Počas modlitby tohto deviatnika chceme objaviť a nadobudnúť si postoje, ktoré mal don Bosco k svetu, ľuďom a Bohu. Nech je pre nás učiteľom svätosti, aby aj náš život vedel ovplyvňovať v tom najlepšom zmysle slova životné príbehy tých druhých.

Po návšteve Svätého Otca sa život na Luníku pomaly vrátil do bežných koľají, aj keď to, čo Svätý Otec zasial, už isto potichu a nenápadne klíči. My sa snažíme polievať, aby to raz mohlo vyrásť do plnej krásy. A tak sa opäť rozbehli chlapčenské stretká, pri ktorých pomáhajú aj animátori z Luníka IX.

Panna Mária, chráň v nás lásku k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť z prežívania evanjelia.

Tento mesiac budú dňa 8.1. a 22.1. 2022  bude obetovaná sv.omša za vás všetkých, čo nám rôznym spôsobom pomáhate. Aj takouto formou sa vám chceme poďakovať za vašu priazeň a veľkodušnosť.

Na Luniku IX pôsobíme 13. rok.

 Nedokázali by sme to aj bez Vašich modlitieb, obiet a milodarov. 

 

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127)

 

„Robte všetko z lásky, nič nasilu“ je téma, ktorú si hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zvolil pre Heslo na rok 2022. Inšpiroval sa svätým Františkom Saleským, ktorého 400. výročia úmrtia si v roku 2022 pripomenieme.

https://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3617-plagaty-hesla-na-rok-2022-dva-obrazky-jedno-posolstvo

 

 Ako netradiční koledníci sme sa vybrali bez kamier a fotografov do všetkých bytov na sídlisku Luník IX a v Mašličkove. Klopali sme na dvere v mene pápeža Františka. Do každej domácnosti sme priniesli rohožku vystrihnutú z pápežského pódia.

Viac: https://www.facebook.com/saleziani.sk/posts/10159019200903915?__tn__=K-R

2021_12_23_koberce_papez.jpg2021_12_23_koberce_papez_2.jpg2021_12_23_koberce_papez_3.jpg2021_12_23_koberce_papez_4.jpg

Život na Luníku IX dostal v osobe pápeža Františka veľký dar. Dni po jeho odchode boli naplnené pretrvávajúcou emóciu radosti a vďačnosti. Pre Vivi a Carmen navštevujúce naše stredisko nastala v októbri ďalšia veľká chvíľa, keď po ročnej príprave pristúpili k sviatosti birmovania v kostole svätých košických mučeníkov. Udelil im ju otec biskup Marek Forgáč. Prežili pekný sviatočný deň. Ich príprava nebola jednoduchá, nakoľko ju skomplikovala situácia s Covid 19. Vydržali, za čo si zaslúžia obdiv. Veríme, že ich budú nasledovať ďalší. Birmovka sa navyše odohrala v majoritnom prostredí, čo zvýraznilo príslušnosť k Cirkvi, o ktorej pápež František povedal, že Rómov nosí vo svojom srdci.

2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_3.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_8.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_9.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_12.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_22.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_26.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_29.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_34.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_36.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_37.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_42.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_43.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_46.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_49.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_54.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_57.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_59.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_64.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_65.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_69.jpg2021_10_23_birmovka_Viviv_Carmen_76.jpg

Pápež František naštívil Rómov na Luníku IX. Návšteva trvala síce iba 45 minút, ale pre všetkých prítomných to bol zážitok na celý život. Oficiálny vatikánsky fotograf už zverejnil prvých 20 fotografií zo stretnutia. Tu sú.

Svätý Otec František navštívil v utorok 14. septembra po stretnutí s Rómami na Luníku IX aj miestny Kostol Zmŕtvychvstalého Krista. Ako k tomu prišlo, rozpráva salezián Marián Peciar.

Ďakujeme Dobrý Bože...Paľikerav Svätý Otče!
To je titulok na pokračovanie...a nielen našich mediálnych výstupov, ale predovšetkým nášho osobného vnútorného postoja, ktorý by mal prejsť k vonkajšej aktivite.

Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na sídlisku Luník IX pripravili saleziáni zjednotenú verziu jednej zo základných kresťanských modlitieb Otčenáš - Dade amaro.

Hlavný predstavený načrtol budúcnosť kongregácie


(Rím, 29. apríla 2020) – Je veľa otázok, ktorým sa bude musieť venovať hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime a celá Saleziánska kongregácia po skončení 28. generálnej kapituly. V posledných mesiacoch pozornosť takmer výlučne pútala pandémia koronavírusu; ale činnosť Kongregácie sa nezastavila. Pre hlavného predstaveného sa začína nové šesťročie, ktoré bude plné príležitostí, ale aj výziev. Nástupca dona Bosca o tom hovoril pre španielsky katolícky týždenník Alfa y Omega v dlhom rozhovore, z ktorého vyberáme tretiu, záverečnú časť.

Za pomoci cirkevnej nadácie Renovabis, Ministerstva financií SR a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Podkategórie