Od 1. júla 2008 je pastorácia na sídlisku Luník IX zverená Saleziánom don Bosca. Prvými priekopníkmi saleziánskej misie na Luníku IX sa stávajú don Peter Bešenyei sdb a don Peter Žatkuľák sdb, ktorí sa 1. júla 2008 nasťahovali do bytu na 6. poschodí s adresou: Krčméryho 1, Luník IX, Košice.

"Podľa dohody medzi slovenskou provinciou saleziánov a arcibiskupstvom v Košiciach prichádzajú na sídlisko Luník IX pôsobiť prví dvaja saleziáni.

O pomoc v pastorácii Rómov žijúcich na košickom sídlisku Luník IX požiadal saleziánov už pred časom arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Od 1. júla budú na tomto celoslovensky známom sídlisku pôsobiť don Peter Bešenyei a novokňaz Peter Žatkuľák. Spolu s nimi sa budú práci medzi Rómami venovať aj dve sestry saleziánky.

Luník IX je mestská časť Košíc, súčasť okresu Košice II. Na tomto sídlisku je najväčšia hustota rómskeho obyvateľstva na Slovensku. V roku 2005 na Luníku IX žilo oficiálne 4 400 obyvateľov, podľa údajov vtedajšieho starostu Jozefa Šanu, aj asi ďalších 900 neprihlásených. Z toho je približne 2 200 detí. Pôrodnosť v tejto mestskej časti je 150 až 170 detí ročne, úmrtnosť asi 5 percent. (info z Wikipédie)

Don Peter Bešenyei má bohaté skúsenosti v pastorácii Rómov, zakladal saleziánske dielo v Bardejove na Poštárke, rozvíjal túto pastoráciu aj v Michalovciach. V roku 2007 mu Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómsku komunitu udelila Cenu za ľudskosť. Don Peter Žatkuľák získal prvé skúsenosti v tejto práci počas štúdia teológie, keď chodieval medzi Rómov v Plaveckom Štvrtku."

Bratislava, 1. júl 2008, www.saleziani.sk/na-lunik-ix-prichadzaju-prvi-saleziani-2.html

 

Od júla 2003 sa začala poskytovať duchovná služba aj najväčšiemu rómskemu sídlisku na Slovensku – Luníku IX v Košiciach, prostredníctvom dvoch diecéznych kňazov. Otec Jozef Červeň a otec Emunuel Čurík bývali priamo na sídlisku a zároveň ponúkali širokú paletu duchovných a spoločenských služieb. V auguste 2005 sa začala aj výstavba pastoračného centra na Luníku IX.

Prvého júla 2008 prišli na Luník IX  Saleziáni Don Bosca. Prebrali celkovú starostlivosť o pastoráciu Rómov a znova rozbehli náročnú výstavbu pastoračného centra. Do spolupráce si pozvali sestry Salezianky a prihlásili sa k nim aj misijné dobrovoľníčky.

Október 2008 bol štartom v pokračovaní budovania rozostavaného pastoračného centra na sídlisku Luník IX. Prvý kamión tehál a za ním ďalšie boli predzvesťou, že sa v tomto roku pohne stavba po dvojročnej prestávke dopredu. Staré nádeje ožili. Kostol – ako miesto stretnutia sa Rómov s Bohom ale aj navzájom; pastoračné priestory ponúkajúce kultúru, voľnočasové aktivity a hlavne priestor priateľstva, sa opäť začína budovať. Ale skôr, ako vyrastie budova z tehál, je potrebné, aby vznikli pozitívne osobné vzťahy medzi ľuďmi žijúcimi na sídlisku.

2008 2009 2010 2011 2012