kbanner1

SOCHA ZMŔTVYCHVSTALÉHO KRISTA
Hlavným patrocíniom kaplnky na Luníku IX je Zmŕtvychvstalý Kristus – víťaz nad smrťou a darca nového života. Osobné stretnutie sa so živým Kristom je hybnou silou k zmene života, pretože kým sa neodstráni bieda duchovná, neodstráni sa ani bieda materiálna.
Autorom vzácnej sochy je Mgr. art. Peter Beňo. Socha znázorňuje vykúpenie z hriechu, pretože Kristus doslova ťahá do neba muža (Adama) a ten drží ženu (Evu), ktorá sa zároveň drží Kristovho plášťa. Kristus vykupiteľ - víťaz nad smrťou vyjadruje nádej, preto práve On je patrocíniom kostola na sídlisku Luník IX.

KRÍŽOVÁ CESTA
V decembri 2012 nám do kostola na Luníku IX pribudla krásna Krížová cesta. Na jednotlivých zastaveniach vidno rukopis autora, ktorý pre náš kostol vytvoril aj sochu Zmŕtvychvstalého Krista. Krížová cesta začína naľavo od oltára, kde pokračuje po siedme zastavenie. Ôsme zastavenie nájdete pri vstupe do kostola na priľahlom múre, kde pokračuje a vyvrcholenie - štrnáste zastavenie končí napravo od oltára. Toto rozmiestnenie vyjadruje nádej - hoci Ježiša ukladajú do hrobu, centrom celej krížovej cesty je socha Zmŕtvychvstalého Krista a teda nie smrť, ale večný život.

O autorovi
Autorom sochy Zmŕtvychvstalého Krista a tiež Krížovej cesty v kostole na Luníku IX je Mgr. art. Peter Beňo.
Venuje sa predovšetkým maľbe a sochám. V rámci doterajších aktivít je známy predovšetkým olejomaľbami. Tematicky v jeho tvorbe dominuje krajina a námet manipulácie človeka. Jeho bezprostrednou inšpiráciou je myšlienka, ktorá rezonuje v podvedomí a nie je v stave slovného vyjadrenia. Až v procese tvorby sa prostredníctvom farieb, tvarov a atmosféry pretavuje do záverečnej podoby diela. Výsledok môže ostať aj otvorený a mnohokrát je prekvapením aj pre samotného autora. Ideu nestavia na všeobecne platných symboloch, ale hľadá vlastné spôsoby symbolického vyjadrenia súvislostí.