Za pomoci cirkevnej nadácie Renovabis, Ministerstva financií SR a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Na púť do Ríma a stretnutie so Sv. Otvom, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 27. októbra 2015, sa chceme duchovne pripraviť. Poslúžiť nám k tomu môže aj tento deviatnik.

Podkategórie