Drahí dobrodinci,
so začiatkom kalendárneho roka sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie vašich % dane pre naše občianske združenie Oheň nádeje, pod ktorým pracujú Saleziáni don Bosca v centre košického sídliska   Luník IX už 12. rok. 

Organizácia Renovabis nám aj tento rok umožnila uskutočniť projekt. Tento rok sme sa rozhodli zriadiť práčovňu dostupnú pre Rómov. Ak nás chcete podporiť, prečítajte si viac o projekte tu:

Okrem dávky dobrej vôle a chute posúvať deti a mladých stále dopredu si naša každodenná práca vyžaduje aj finančné prostriedky, ktoré nám umožnia zreálňovať naše vízie a plány s nimi.

Po prvýkrát sme sa zapojili medzi prijímateľov 2 - 3 percent vašich zaplatených daní za rok 2015. Vaša pomoc nás milo prekvapila.

Po prvýkrát môžete pomôcť aj Vy. Bez toho, aby Vás to niečo stálo.

Zapojili sme sa do Festivalu dobrých správ, ktorý prebieha v dňoch 12. - 16. 11. 2015 na obrazovkách a internetovej stránke TV NOE.

Už po 22. krát sa Rómovia a tí, ktorí sa Rómom venujú, stretnú v nedeľu 3.8.2014 na púti v Gaboltove.

Ponúkame kňazom, rehoľníkom i laikom stráviť podnetný čas na Spišskej kapitule, kde sa v dňoch 31.8. - 2.9.2014 uskutoční konferencia: Služba Cirkvi v rómskych komunitách pod záštitou o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.

Požehnané a milostiplné sviatky Kristovho narodenia,
a veľa pokoja v novom roku 2014 Vám želajú
členovia misijného tímu na Luníku IX.

Dvadsiatym marcom odštartovala desaťmesačná iniciatíva zameraná na zveľadenie našej knižnice.
Saleziáni don Bosca v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice (KMMK) a darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk zorganizovali spoločný projekt s názvom Knihy pre deti na Luníku IX, ktorý chce napomôcť zlepšeniu gramotnosti a znalosti slovenčiny našich mladých čitateľov.