Okrem stretiek, doučovania a hudby ponúkame deťom aj rozvoj tvorivosti a manuálnej činnosti v rámci krúžkov.