Nedeľné poobedie o 15:00 je vyhradené pre decká „z ulice". Preto nedeľné oratko nazývame aj streetwork. Zapojiť sa môže každý, kto ide okolo. S našimi mladými Rómami a externými animátormi sa stretávame o 14:30, aby sme spolu naplánovali program oratka. Vyberieme potrebné „náčinie" – lopty, bránky, hokejky, švihadlá, laná, kalčeto, kriedy,... a vyrazíme na ulicu pred miestnu školu, kde na jednotlivých stanovištiach ponúkame deťom možnosť zahrať sa. Na konci urobíme veľký kruh a spoločne sa modlitbou poďakujeme Bohu za spoločne strávený čas.