V prvú júnovú sobotu sme sa vybrali spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a mladými na ďakovnú púť do Levoče.

Cesta ubehla pokojne a rýchlo a my sme sa ocitli na nádherom mieste na Mariánskej hore. V bazilike sme stretli prvoprijímajúce deti z Poľska. Tie naše boli v priemere o rok - dva staršie. V bazlike sme mali svätú omšu a zazneli piesne v slovenskom i rómskom jazyku. Pre okoloidúcich sme boli nielen spestretním, ale veríme, že aj povzbudením, že aj rómske deti majú radi Ježiša a chcú žiť ako veriaci ľudia. Po svätej omši sme sa pred bazilikou naobedovali a zaspievali si. Stretli sme tam ženícha s nevestou, ktorí sa tam prišli fotiť a tak si urobili niekoľko záberov aj s nami. My sme im potom venovali pesničku. Napokon sme sa vybrali do mesta Levoče, kde sme neobišli zmrzlinu ani fontánu. Spokojní a unavení sme sa potom vrátili domov.

 Peter Veselský

 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci01
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci02
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci03
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci04
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci05
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci06
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci07
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci08
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci09
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci10
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci11
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci12
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci13
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci14
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci15
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci16
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci17
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci18
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci19
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci20
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci21
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci22
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci23
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci24
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci25
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci26
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci27
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci28
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci29
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci30
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci31
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci32
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci33
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci34
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci35
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci36
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci37
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci38
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci39
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci40
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci41
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci42
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci43
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci44
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci45
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci46
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci47
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci48
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci49
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci50
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci51
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci52
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci53
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci54
 • 2024_06_08_levoca_prvoprijimajuci55