Na Silvestra sme pripravili zábavný program pre mladých. Pôvodný plán bol, štylizovať večer podľa známej rozprávky Ice Age. Napriek tomu, že témy sa pridŕžala len výzdoba, program do seba zatiahol všetkých zúčastnených.

Áno, takto to vyzeralo na našom tímovom po vianočnom výlete: "kašlali sme na seba". Našťastie v doslovnom a nie prenesenom slova význame. Napriek kolujúcim bacilom kašľajúci do konca pobytu v Levoči dokašlali a nekašľajúci nezačali kašlať, tak to bolo súper.

V máji sme mali slávnosť prvého svätého prijímania, keď jeden z chlapcov bol aj krstený. Bola to však len časť detí, ktoré sa spolu pripravovali na ten veľký okamih osobného stretnutia s Pánom Ježišom. Dvaja chlapci si zľahčili prípravu a tak museli čakať až na Vianoce.

Krásne sviatky Božieho narodenia sa každý usiluje pripraviť a prežívať čo najkrajšie. Tak tomu bolo aj u nás.

Prípravy na príchod Pána sa zintenzívňujú a tak aj v našom kostole na Luníku prišiel čas na poriadnu duchovnú obnovu. Tentokrát nám pomohli sa zamyslieť nad našim životom viery, Rómovia z Čičavy. Prišli, aby nám povedali svedectvo o tom, ako sa ich život zmenil.

Po adventnej príprave, nastal čas veselenia. Na našich dievčenských stretkách to prebiehalo veľmi slávnostne. Ozdobený stôl, sladkosti a darčeky a úsmevy dievčat.

Materské centrum Khamoro sa teší adventnému času. Modlíme sa spolu pri adventnom venci, vyrábali sme vianočné ikebany, ešte nás čakajú adventné piesne... Deti všetko sledujú, čo sa robí a pri spoločnej modlitbe vždy pri svojich hrách stíchnu, akoby tušili posvätno.

Tak sme oslovili tento rok Nepoškvrnenú Pannu Máriu v deň Jej slávnosti - 8. decembra. Má to súvis s tým, čo mladšie dievčatá robia na svojich stretkách: absolvujú "školu pre princezné", v ktorej sa učia byť krásne navonok, aj v srdci.

Na Vianoce sa tešíme celý rok, ale takú intenzívnu prípravu zvykneme mať posledné 4 týždne pred sviatkom. Aby sme aj našim deťom pomohli vnímať, že čas Vianoc sa blíži, každoročne si s nimi vyrábame adventné vence.

Po 45 dňoch po odchode otca Petra Bešenyeioho z nášho Luníka IX, sme opäť mali možnosť sa s ním stretnúť a navštíviť ho na jeho novom pôsobisku v Humennom. Po duchovnej obnove na Borde, sme prenocovali ešte jednu noc na chate a v nedeľu ráno sa 13 členná skupina, vrátane malej Lilianky presunula do Humenného.

V piatok sme sa s partiou mladých a starších zúčastnili duchovnej obnovy na Borde. Večer sme utužovali vzťahy zaujímavou hrou, pri ktorej sme sa o sebe navzájom všeličo dozvedeli. V sobotu sme od rána začali naplno obnovovať a zamýšľať sa nad používaním sv. písma v našom každodennom živote.

Niekoľko mesiacov sme sa pripravovali na príchod hlavného predstaveného Saleziánov. Túto príležitosť sme využili aj na výlet, odchádzali sme už večer predtým. Tým sa naša radosť vstupňovala. Prispeli sme do programu tanečným vystúpením s hudobným doprovodom.

Počas uplynulých dní sme našim chlapcom a dievčatám na stretkách vysvetľovali, ako môžeme prežívať spoločenstvo so zomrelými a pomáhať im. V oktáve získavania odpustkov pre duše v očistci sme v rámci stretiek navštevovali cintorín v Myslave a modlili sa za zosnulých.

V piatok večer do nášho Saleziánskeho komunitného centra zavítalo 11 mladých animátorov z Kalvárie, aby v našom prostredí prežili víkend svojej formácie. K dispozícii im bol celý misijný tím na Luniku IX. V piatok večer sledovali prezentáciu s predstavením našej misie, v sobotu doobeda mali duchovnú obnovu pod vedením sestry Márie FMA a jezuitu pátra Petra.

Očakávaná návšteva z Japonska k nám zavítala v dňoch 26. – 28. 10.2016. Sestra Mária Assunta Sumiko – vizitátorka z generálnej rady sa zaujímala o život našej komunity i o prácu, ktorú robíme s bratmi na Luníku. Zavítala aj do strediska, kde ich pozdravila i dievčatá a mamky v materskom centre.

V nedeľu poobede 24. októbra 2016 sme sa vybrali na púť na blízke sídlisko KVP, aby sme prešli bránou milosrdenstva v tamojšom farskom kostole. V rámci milostivého roka milosrdenstva sme túto púť absolvovali už 2x, lebo chceme zvolávať Božie milosrdenstvo na nás, naše rodiny a na celý Luník IX.

Z piatku na sobotu sa skupina nadšencov z Luníka 9 vybrala na chatu Borda. Prvý večer sme sa zabavili hudbou, tancom. Na druhý deň v sobotu sme sa na chvíľku zastavili a zamýšľali sa, čo pre nás znamená milosrdenstvo a odpustenie.

Keďže naše mesto je tento rok Európskym mestom športu tak sme týždeň po veľkom maratóne v meste usporiadali tradičný maratón na Luníku IX – a to už siedmy ročník. Počty sme síce mali nižšie, ale podľa údajov organizátorov doposiaľ najvyššie – štartujúcich bolo okolo 150.

99 mesiacov, koľko to je rokov? Presné takýto čas strávil otec Peter na Luníku XI. Na konci svätej omše sme sa mu poďakovali za všetko, čo tu pre nás urobil. Prajeme mu, nech Boh vedie a sprevádza aj na jeho ďalšom pôsobisku.

Don Bosko hovorieval, že kto v kročí do saleziánskeho diela, Panna Mária ho vezme pod svoj ochranný plášť. V sobotu 1. októbra sa u nás diala veľká vec. Sochár Peter Beňo inštaloval v našom kostole sochu Panny Márie Pomocnice.

Konečne nadišiel deň D - 30. september 2016 - kedy sme začali tohtoročnú činnosť nášho materského centra. Nazvali sme ho KHAMORO - slniečko. Po minuloročnom asi trojmesačnom rozbiehaní materského centra sa ukázalo, že je to dobrá aktivita a mamky majú o ňu záujem.

Smiech, šťastné tváre a prúd energie zaplnil včera naše stredisko. Dievčatá dobre vedia, že po otvorení oratka nasleduje prvé spoločné dievčenské stretko. A tak to včera vypuklo. Hojná účasť dievčat nám potvrdila, že sa chcú stretať aj tento rok a prichádzajú rady.

...ten ide na výlet. S chlapcami, ktorí sa trochu posnažili a prijali ponuku v celku, teda nielen zábavu, ale aj duchovný program. Miništranti a nádejní miništranti využili jednu z posledných ponúk Alpinky. Vychutnali si atrakcie v tamojšom zábavnom parku.

Po dlhých letných prázdninách sa nám vrátil KINUL, veľký náčelník. Prišiel sa pozrieť či deti z kmeňov Apačov, Kikapuov, Mohykánov, Irokézov a Čarakyov žili dôsledne podľa pravidiel. A tak si ich aj vyskúšal na ôsmich stanovištiach, kde sa opäť mohli osvedčiť v dobrých vlastnostiach odvahy, priateľstva, trpezlivosti, spolupráce a poslušnosti.

Piati Saleziáni don Bosca v sobotu 10. septembra 2016 zložili svoje večné sľuby do rúk otca provinciála dona Jozefa Ižolda SDB v Kostole Svätej rodiny v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov. Medzi nimi bol aj náš salezián Peter Roth.

Predjubilený 24. ročník púte Rómov za Pannou Máriou Karmelskou sa uskutočnil tak ako každý rok v prvú augustovú nedeľu.

Vyvrcholením týždenných stretnutí počas šk. roka je letný pobytový tábor. Tentokrát spoznávali blahoslaveného Róma, mučeníka za vieru, ktorý hrdinsky zomrel v Španielsku počas občianskej vojny.

Celý rok sa tešíme na spoločný tábor. Tento rok sme si ho vychutnali s Pipi dlhou pančuchou. Dievčatá jej pomáhali vykúpiť ocka, ktorého zajali kanibali. A tak sme s Pipi prežívali bolesti aj radosti. Počas týchto štyroch dní sme prežili veľa zábavy a hier a utužili sa aj naše priateľstvá.

V pondelok 4.7. sa nám na Luníku IX začal prímestský tábor. Tento tábor sa nesie v duchu indiánov. Privítali sme viac ako 60 detí v indiánskom duchu s náčelníkom Kinulom, ktorý je hlavnou postavou celého tábora.

Čo by sme pre ne neurobili? V piatok, 24. júna po detskej svätej omši sme sa vybrali na Bordu, aby sme pripravili naše letovisko na letné tábory. V sobotu ráno dorazila za nami druhá partia. Komunita bratov SDB, sestier FMA a niekoľkých rodičov a dobrovoľníkov z nášho spoločenstva, spolu 14 dospelých ľudí, sme dali chatu do gruntu zvnútra aj zvonka.

Počas školského roka sa poctivo každý týždeň stretávali chlapci i dievčatá so svojimi učiteľmi, ktorí ich sprevádzali na individuálnych hodinách výučby na hudobné nástroje. Bol to otec Štefan, ktorý mal pod taktovkou harmonikárov, pán kaplán Peter Sabol gitaristov a pán Adrián Harvan, ktorý mimoriadne húževnato a obetavo prichádzal každú sobotu do nášho strediska.

Kto by chcel zažiť ako sa Rómske dievčatá dokážu zabávať, kto by chcel vnímať ich čistú radosť, šmrnc, iskru a atmosféru? Určite by si prišiel na svoje na záverečnej koncoročnej diskotéke dievčat zo štyroch dievčenských stretiek fungujúcich v našom stredisku.

Teambuilding, spoznávanie, domáci animátori, príprava programu na letný tábor a nečakaný a zaujímavý večerný program. Kľúčové slová, ktoré charakterizujú tohtoročnú prípravu na našu letnú misiu na Luníku IX. Destinačné stretko sme začali v piatok priamo na mieste, kde v lete budeme pôsobiť.

Deň detí, bol ako to už tradične býva spojený s oratkom. Pre mňa to bol opäť po dlhšom čase návrat k svojim. Do radostnej divočiny plnej kriku a hurhaja. Slniečko nám krásne hrialo a tak sme sa vybrali aj so všemožnými pomôckami na ihrisko, kde už čakala hŕba nedočkavých detí.

Bolo nás 12, ktorí sme sa v piatok večer 3. 5. zišli na duchovnej obnove na Borde. Vekový rozptyl od 9 mesiacov do 80 rokov nikomu nevadil. Všetko sme zvládali v pokoji a harmónii. Uvažovali sme nad tým, čo je podstatné v našom živote. Božie slovo nás viedlo k láske, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.

Každý rok 24. mája slávime najväčší saleziánsky sviatok: Pannu Máriu Pomocnicu, hlavnú patrónku celej saleziánskej rodiny. Na Luníku 9 sme oslávili tento deň slávnostnou sv. omšou a účasťou na nedeľnom popoludní SUMMER DAY v saleziánskom stredisku na Troch hôrkach.

Nedeľa 22. máj 2016. Dlho pripravovaný a očakávaný deň. Po dvojročnej príprave prijali prvé sv. prijímanie René Fráter, Marián Holub, Carmen Rybarová, Stanislav Horváth a Norbert Slepčík. René prijal aj sviatosť krstu. Krásna liturgia naplnila radosťou a milosťou srdcia všetkých zúčastnených.

Druhá májová nedeľa patrí mamám – a tak to bolo aj u nás. Na Ďeň matiek sme mamkám na sv. omši darovali kvet, a tak každá mamka odchádzala z kostola okrášlená úsmevom. Oslava matiek však neskončila týmto gestom. Pokračovala na ďalšiu nedeľu 15.5 o 15,00 hodine programom pre matky, ktorý pripravili deti pod vedením mamky Lenky.

V piatok 13. mája sme mali slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky Dcér Márie Pomocnice – Sestier Saleziánok. Oslávili sme ju slávnostnou svätou omšou, na ktorej sme si priblížili život a dielo našej svätej. Sv. omša končila malým agapé, koláčikmi, ktoré napiekla sr. Mária.

V našom stredisku okrem stretiek pravidelne týždenne fungujú aj rôzne iné aktivity: prípravy k prijatiu sviatostí, doučovania, divadelný a tanečný krúžok, škola hudby, nácviky zborov, čajovňa, materské centrum, atď. Dnes sme sa pozreli do dievčenskej skupiny, ktorá sa prvý rok pripravuje na prvé sväté prijímanie.

Pravdou je, že dievčenské aj chlapčenské stretká sú v akcii každý týždeň. Vždy sa na nich deje čosi iné. Tentokrát Špiónky varili. Na túto aktivitu sa vždy veľmi tešia. Upiekli si výbornú pizzu, na ktorej si fajne pochutili. Vôňa sa šírili po celom stredisku.

Mladí pre mladých zorganizovali celodenný výlet do nášho „letoviska“ na Borde. Po veľkonočnom kolotoči, ktorý vystriedali plné a rýchlo „plynúce dni“, si dopriali zaslúžený oddych. Ponuku ísť mimo Luník prijali skoro všetci členovia zboru i niekoľko hostí, od malej Lilianky a Rolka, až po čerstvých päťdesiatnikov.

Náš výlet začal v piatok 15.4.2016 o 15:00 odchodom na autobusovú stanicu. Vyrazili sme do sveta. Smer cesty bol jasný Borda. Dvaja animátori Ištváň a René a traja chlapci išli autobusom. Otec Jozef a animátor Peťo a dvaja chlapci išli autom naloženým vecami.

Naše začínajúce materské centrum bolo dnes poctené vzácnou návštevou. Nečakane nás prišiel pozrieť a požehnal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Bol u nás na Luníku IX kvôli inej akcii, v našom pastoračnom centre však parkoval, a tak sa na chvíľu zastavil aj pri nás.

V utorok 12.4.2016 sme sa rozhodli pod ideovým vedením saleziána don Mariána Ondriáša a umeleckým vedením dobrovoľníka Pietra vyskúšať výrobu sádrových masiek. Chlapčenské stretko bojovníkov sa ocitlo vo výrobnom procese, kde ich tváre slúžili ako vzory na odliatky sádrových masiek.

Už dlhší čas rozmýšľame nad tým, že v Saleziánskom pastoračnom centre vytvoríme priestor pre stretnutia mamičiek s deťmi, pri ktorom sa mamky môžu so svojimi deťmi hrať, navzájom sa spolu rozprávať, pomáhať si, vytvárať spoločenstvo a zároveň sa dozvedieť nové informácie pre dobré zvládnutie výchovy svojich detí.

Na nedeľu Božieho milosrdenstva v mimoriadnom svätom roku Milosrdenstva vyhlásenom pápežom Františkom sme sa vybrali na púť do kostola Božieho Milosrdenstva na blízkom sídlisku KVP. Bolo nás takmer 40 pútnikov z Luníka 9, ktorí sme prešli Svätou bránou kostola, aby sme získali potrebné milosti pre dobrý život a plnomocné odpustky – t.j. odpustenie trestov za naše hriechy.

Je nám všetkým známe, že veľkonočný pondelok zvykne byť mokro aj keď neprší. Tento pondelok sme vzali všetky deti na Medvediu horu, kde sa už tradične opekalo a hralo do sýta. Chlapci nelenili a vystriehli okamih pri odchode a pomíňali našetrenú vodu na naše dievky.

Prebudila sa jar, prestavili sme čas, ozdobili vajíčka a kúpili viac jedla ako obvykle. Chceli sme však uplynulé dni využiť na modlitbu a stíšenie, aby dnes mohol prísť výbuch radosti. S Ježišom sme prežívali utrpenie krížovou cestou po sídlisku Luníka IX, obradmi a adoráciou pri hrobe.

Prvé zastavenie sme začínali s pár deťmi, ale tento počet sa zvyšoval každým zastavením. Deti a mladí, ktorí započuli spev „Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy, ľutujem...“ sa prišli pozrieť čo sa deje. A mnohí s nami prešli túto krížovú cestu s Ježišom dokonca.

Aby sme privítali jar, zvolali sme dievčatá a mamky na veľkonočné dielne. Pri každom stole mali možnosť si vyrobiť rôzne druhy vajíčok alebo jarný venček. So šikovnými animátorkami radosť vyrábať. Priniesli pekné nápady pre šikovné rúčky našich dievčat.

Veľká noc sa blíži a my sa chceme na najväčšie sviatky v roku pripraviť ako sa patrí. Iste, najdôležitejšia je príprava srdca, ale popri nej chceme, aby aj naše prostredie bolo čisté a pekné. A tak sme sa v sobotu 12. 3. zišli na brigádu, aby sme dôkladne upratali kostol.

Každú nedeľu cez pôst sa koná na košickej Kalvárii krížová cesta. Je už tradíciou, že 1x sa jej aktívne zúčastní aj Luník IX. Tentokrát viedli krížovú cestu naši mladí. Témou uvažovania pri jednotlivých zastaveniach bolo Božie milosrdenstvo.

Dovŕšila krásnych 80 rokov a predsa je stále mladá – naša pani Anička, najstaršia členka nášho spoločenstva. V stredu 24. februára sme oslávili spolu s ňou toto krásne jubileum sv. omšou, po ktorej nasledovali gratulácie a agapé. Tešíme sa, že je medzi nami.

Tento príbeh je o nás a sme povolaní doň vstúpiť. Odvahu našli aj duše z L9 a v tichu zasneženej Bordy hľadali v ňom svoje miesto. Kňaz aj levita si možno položili otázku: Čo sa stane s nami, keď tomu mužovi pomôžeme?

Prázdniny sa dajú využiť kadejako. Naše dievčatá sa rozhodli prísť k nám a dobre urobili. Čakalo na nich trinásť stanovíšť a na konci sladká odmena. Aj jednoduché hry pomôžu prežiť prázdniny. Veď veselo je vždy, keď sú naše dievčatá pokope.

Nadšenie našich detí pre karneval nemalo chybu:

- v podvečer, keď bolo 5° C(!) – sme čakali dievčatá pred strediskom v bundách, šáloch a čižmách, sa k nám ladným krokom zo sídliska blížila víla v ružových ramienkových šatách, podotýkame, že bez svetra len v sandálkach. Mysleli sme si, že je to vidina, ale bola to skutočnosť. Bola krásna a nám naskakovala husia koža.

Tohtoročný sviatok don Bosca sa niesol v znamení talkshow. „Predskokanmi“ hlavného programu boli dievčatá z L9, ktoré pod vedením sestier Niky a Lenky nacvičili rómsky tanec, ktorý zožal veľký aplauz. Pozvanie prijal aj don Bosco, teda objavili sa nečakane dvaja don Boscovia a diváci mali rozriešiť, ktorý je ten pravý. Naši chlapci zahrali tri mini scénky, ale obaja jednoznačne uhádli, o ktoré situácie v ich živote šlo.

Berte sánky! Ideme na kopec! Čo v našom prípade znamená sánky? Čokoľvek, čo sa kĺže. Najlepšie sú rozrezané bandasky s vankúšikom a kĺzaky, ale top tejto zimy sú lyže so sedákom. Veď posúďte sami, na čom by sa vám išlo najlepšie?