Aj tento rok sa všetky dievčatá zo stretiek stretli pri Vianočnom stromčeku a spolu si zaspievali Vianočné koledy.

Presne na deň a hodinu presne, rok po návšte pápeža Františka, sa otvorili brány nášho strediska a maxistretkom začal nový školský rok aj v našom stredisku.

Rok po návšte pápeža Františka vyrástol na našom sídlisku nový kríž, ktorý posvätil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Dievčenský pobytový tábor pre staršie dievčatá sa niesol témou "Božie hrdinky dneška".

Začiatkom augusta sa dievčatá zo stretka Krásky zúčastnili pobytového tábora na chate Borda. Celým táborom dievčatá sprevádzal príbeh blahoslavenej Emílie.

Dievčatá zo stretka Berušky boli tohto roku prvý krát na chate Borda, kde zažili pobytový tábor na tému Milované princezné.

Posledným dňom tábora nás sprevádzala staršia pani poštárka, ktorá svojou ochotou pomôcť zasievala v druhých lásku.

Štvrtý deň tábora, švrtá vlastnosť - PÝCHA.

Tretím dňom tábora nás sprevádzala vlastnosť prefíkanosť, ktorú nám v scénke  priblížili dvaja zlodeji.

Druhý deň tábora sa niesol v duchu "Radosť rozdávaním rastie".

Dnešným dňom sme odštartovali prímestský tábor 2022.

Finišujeme prípravu na tohtoročný prímestský tábor.

Berušky začali nocovačku prípravou večere a dezertu. 

Začiatkom letných prázdnin mali dievčatá zo stretka Gipsy Bokhale čajora nocovačku v stredisku.

Celý rok sa dievčatá zo stretka Krásne hviezdičky tešili na ich úplne prvú nocovačku v stredisku.

Milan Kolcun - hlavný „potulkár", autor (spoluautor), režisér, sprievodca, ale aj spisovateľ, prekladateľ, moderátor a učiteľ, zorganizoval 1-3.júna prehliadku nášho sídliska.

Jarná nádej je na našom Luníku umocnená zasvätením nášho kostola Zmŕtvychvstalému Kristovi, ktorý jediný je schopný všetko obnoviť a keď treba, tak aj vzkriesiť k novému životu.

Tohto ročná slávnosť prvého svätého prijímania bola výnimočná tým, že prvé sväté prijímanie prijalo desať dievčat a dve z toho aj krst.

Osada Mašličkovo negatívne upútava svojim nepríjemným vonkajším vzhľadom, ale má aj svoje neodolateľné čaro ukryté v očiach detí. Tam sa zrkadlí Božia krása ľudskej duše. Áno, deti sú v tom nevinne.

Veľkonočné Trojdnie sme po dvoch rokoch mohli opäť sláviť verejne, čo sme radi využili.