Presne na deň a hodinu presne, rok po návšte pápeža Františka, sa otvorili brány nášho strediska a maxistretkom začal nový školský rok aj v našom stredisku.

Po úvodnej hre nasledovala scénka, ktorá deťom pripomenula letný prímestký tábor. Deti si s chuťou a nahlas zaspievali táborovú hymnu a po nej sa pustili do plnenia šiestich úloh. Ako odmenu dostávali diely veľkého puzzle, ktorého výsledkom bola fotografia "amaro papežis". Nakoniec si deti so svojimi animátormi dohodli časy stretiek a pobrali sa na sv. omšu.

Pastorační pracovníci sú podporení vládou Slovenskej republiky v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".

 • 2022_09_14_otvorenie_oratka01
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka02
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka03
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka04
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka05
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka06
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka07
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka08
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka09
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka10
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka11
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka12
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka13
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka14
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka15
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka16
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka17
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka18
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka19
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka20
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka21
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka22
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka23
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka24
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka25
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka26
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka27
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka28
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka29
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka30
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka31
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka32
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka33
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka34
 • 2022_09_14_otvorenie_oratka35