V októbri sme sa zapojili do modlitieb misijného ruženca.

 

Tento rok sme sa zapijili do misijného ruženca a deti sa postupne počas stretiek v októbri pomodlili jeden deisatok ruženca za konrétny kontinent a jeho obyvateľov. Zároveň sa dozvedeli niečo zaujímavé o obyvateľoch daného kontinentu. Ochutnali jedlo ktoré je typické pre daný kontinent.

Vymaľovali alebo vyrobili si aj vlastný misijný ruženec a naučili sa aj pesničku "Pán Boh má v rukách celý svet". 

  • 2023_10_misijny_ruzenec01
  • 2023_10_misijny_ruzenec02
  • 2023_10_misijny_ruzenec03
  • 2023_10_misijny_ruzenec04
  • 2023_10_misijny_ruzenec05
  • 2023_10_misijny_ruzenec06
  • 2023_10_misijny_ruzenec07
  • 2023_10_misijny_ruzenec08
  • 2023_10_misijny_ruzenec09
  • 2023_10_misijny_ruzenec10