Dievčatá zo stretiek Gipsy Teenagerky a Gipsy Bokhale Čajora sa celý rok tešili na viacdňový výlet na chatu Borda. Celým pobytom dievčatá sprevádzal príbeh svätej Jozefíny Margaréty Bakhity.

Každý deň bola dievčatám predstavené iná časť života sv. Bakhity. V prvý deň to bola časť života kedy bola otrokyňou. Dievčatá si mali možnosť skúsiť samé niečo uvariť a upiecť. Následne sa dozvedeli o pravidlách stolovania a servírovania pokrmov. Po večernej modlitbe, kde ďakovali za dar slobody a života, si dievčatá pozreli film o živote sv. Bakhity.

Druhý deň bola dievčatám predstavená časť zo života sv. Bakhity ako vychovávateľky. Dievčatá si na rôznych stanovištiach mohli vyskúšať, aké je to pomáhať a starať sa o niekoho. Poobede si mohli vyrobiť rôzne predmety zaujímavými technikami: servítkovou metódou ozdobili drevenú krabičku, maľovali farbami na sklo zrkadielka, vyrobili si vlastný ruženec uzlíkovou metódou z korálok a z farebného papiera zhotovili vitráž sv. Bakhity. Večer si dievčatá urobili oheň, opekali, jedli a spievali pri ohni. Na záver dňa prešli skúškou odvahy v tmavom lese.

Na tretí deň sa dievčatá veľmi tešili, keďže ich čakal výlet na kúpalisko v Trebišove, kde sa učili plávať a vyskúšali si aj jazdu na tobogane. Počas dňa si dievčatá zahrali rôzne športové aj spoločenské hry. Bola im aj predstavená časť života sv Bakhity, keď sa stala veriacou a prijala iniciačné sviatosti. V tom duchu sa niesla aj ranná a večerná modlitba, kde dievčatá ďakovali za dar viery. Počas večerného programu si dievčatá mohli zatancovať a skrášliť sa. Posledný štvrtý deň bola dievčatám predstavená časť života sv. Bakhity, kedy sa stala rehoľníčkou. 

Dievčatá mali celý čas k dispozícií svoje stretkovské denníky, kde si zaznamenávali svoje zážitky a na záver si napísali, ktorá aktivita sa im najviac páčila a čo radi zažijú opäť o rok. Samozrejme na záver poupratovali priestory chaty a okolia.

Pastorační pracovníci sú podporení vládou Slovenskej republiky v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".
Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a podpore Nadácie U. S. Steel Košice.

 • 2023_07_19_22_Borda_starsie01
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie02
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie03
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie04
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie05
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie06
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie07
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie08
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie09
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie10
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie11
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie12
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie13
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie14
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie15
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie16
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie17
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie18
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie19
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie20
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie21
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie22
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie23
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie24
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie25
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie26
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie27
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie28
 • 2023_07_19_22_Borda_starsie29