„Že Boh prišiel na svet ako dieťa, iste nebude náhoda.“ Týmito slovami sa obracia provinciál saleziánov don Peter Timko

http://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3286-don-peter-timko-v-pozdrave-boh-nechcel-prist-na-svet-ako-politik-ale-ako-dieta

 na širokú saleziánsku rodinu, na mladých a ľudí dobrej vôle vo svojom vianočnom pozdrave. „Dieťa nevie nič zmeniť, o dieťa sa treba starať. A Boh prišiel ako dieťa.“

Na prahu sviatkov Narodenia Pána provinciál don Timko pozýva, „aby sme neprehliadli“ základné posolstvo Boha: že chce byť s nami. Boh má túto túžbu. A želaním provinciála pre všetkých je opätovať Bohu jeho túžbu našou túžbou byť s ním. Napokon, v tejto situácii, kedy isté veci strácame, vyzýva provinciál sústrediť pozornosť „naňho, ktorý je Svetlom, ktoré dáva život.“