Tento rok sme sa poctivo pripravovali na Deň matiek na stretkách aj mimo nich.

Dievčatá na všekých stretkách prirpavili rôzne darčeky pre svoje mamky - kvietky z papiera, pohľadnice a strašie dievčatá vymysleli vlastný dizajn na tričká pre mamky. Aj deti z materského centra si vyrobili darčeky pre mamičky. Tanečný súbor Čhajengeri Zor si pripravili tanec. Detský zbor a chlapčenská kapela si nacvičili zopár pesničiek.

V nedeľu ráno na Deň Matiek sme sa na svätej omši modlili za všetky mamky a naše vyrobené darčeky sme priniesli pred oltár ako obetné dary. Po omši sme vyšli na náš dvor a odovzdali mamkám darčeky. Dievčatá predvedli nacvičené tance, detský zbor pod vedením otca Petra zaspieval pesničky a na záver chlapci z kapely zahrali pesničky pre mamky.

 

 • 2024_05_12_Den_matiek_01
 • 2024_05_12_Den_matiek_02
 • 2024_05_12_Den_matiek_03
 • 2024_05_12_Den_matiek_04
 • 2024_05_12_Den_matiek_05
 • 2024_05_12_Den_matiek_06
 • 2024_05_12_Den_matiek_07
 • 2024_05_12_Den_matiek_08
 • 2024_05_12_Den_matiek_09
 • 2024_05_12_Den_matiek_10
 • 2024_05_12_Den_matiek_11
 • 2024_05_12_Den_matiek_12
 • 2024_05_12_Den_matiek_13
 • 2024_05_12_Den_matiek_14
 • 2024_05_12_Den_matiek_15
 • 2024_05_12_Den_matiek_16
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_01
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_02
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_03
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_04
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_05
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_06
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_07
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_08
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_09
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_10
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_11
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_12
 • 2024_05_Priprava_na_Den_matiek_13