Pred 15 rokmi sa Don Bosco dostal prostredníctvom prvých saleziánov aj na Luník IX a odvtedy požehnane pôsobí na tomto sídlisku.

Štafetu tejto služby sme prevzali my, saleziáni, ktorí teraz pracujeme s deťmi, mladými a so všetkými, ktorí prichádzajú k nám. Spolu s nami im pomáhajú aj naši animátori a dobrovoľníci, či už v organizovaní akcií, výletov, táborov, pri doučovaní a mentoringu, pri vedení stretiek a rôznymi inými spôsobmi.

Miestni ľudia sa boria s rôznymi podobami chudoby, od tej hmotnej až po tú duchovnú. Okrem toho ako Rómovia neraz zažívajú aj pohŕdanie a odsúvanie zo strany majority, takže ich šance na vyjdenie zo svojej biedy klesajú spolu s vnútornou motiváciou niečo s tým urobiť.

My považujeme za svoje poslanie pomáhať im práve v tom, aby prostredníctvom výchovy mladí ľudia pochopili, že napriek svojmu pôvodu, zlej štartovacej čiare, napriek prekážkam, ktoré sa im stavajú do cesty a napriek predsudkom, s ktorými sa stretávajú, sú to práve oni, kto s tým môže niečo urobiť. Musia tomu len uveriť a nezľaknúť sa ťažkostí, nebáť sa náročnosti na seba a ísť za svojím cieľom. Pred Bohom sme všetci rovnocenní a máme právo aj na rovnaké šance. V tomto vidíme svoju úlohu, ktorú nám zveril Don Bosco. On pomáhal od začiatku svojim prvým chovancom pochopiť presne to isté: keď ich všetci odstrkovali, považovali za kriminálnikov, za spodinu, Don Bosco im dával vzdelanie, viedol ich k viere a tak im dal budúcnosť v časnom i večnom živote.

Za Vašu priazeň, za to, že veríte našej práci i za Vaše modlitby Vám srdečne ďakujeme.

Vaši saleziáni

09 07 2020 402020 10 11 nedelne oratko042020 09 13 put do levoce0209 07 2020 2709 07 2020 1522 07 2020 609 07 2020 39