V mesiacoch november až marec 2024 realizovalo naše OZ Oheň nádeje projekt s názvom "Vzdelávaním a podporou talentov k perspektívnejšej budúcnosti Rómov" zameraný na integrálnu výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mladých na košickom sídlisku Luník IX.

Projekt bol podporený z dotácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci výzvu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023.

V rámci projektu sme sa zamerali na pokračovanie v aktivitách jedenástich základných kolektívov rovesníckych skupín a záujmových krúžkov: hudobný a spevácky krúžok. V októbri sme vybrali detí do doučovania a do mentorského programu. Vďaka štátnemu projektu "Digitálny žiak" sme tento rok využívali v individuálnych aktivitách digitálne zariadenia. Veľkou pomocou bola rekonštrukcia internetovej bezdrôtovej siete v celom objekte nášho centra, ktorou sa podstatne zlepšila dostupnosť a stabilita internetového pripojenia. Urobili sme výrazný krok k ukončeniu zariaďovania novej hudobnej miestnosti, keď sme z tohto projektu zakúpili hudobné klávesy a káble, magnetickú tabuľu, stohovateľné stoličky a obrazovku na premietanie piesní.

Peter Roth, koordinátor projektu

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
- Úradu splnomocnenca vlýdy Slovenskej republiky pre rómske komunity.

 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania01
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania02
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania03
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania04
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania05
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania06
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania07
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania08
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania09
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania10
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania11
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania12
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania13
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania14
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania15
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania16
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania17
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania18
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania19
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania20
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania21
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania22
 • 2024_04_02_projekt_vzdelavania23