Po ročnej príprave sa 14 detí a mladých dožilo jedného z najkrajších dní vo svojom živote. Nadišla chvíľa ich prvého svätého prijímania.

Okrem toho to pre dve dievčatá a jedného chlapca bol aj deň krstu. Po skončení pandémie Covid-19 to tak bola zatiaľ najväčšia skupina prvoprijímajúcich. A musíme povedať, že väčšina z nich sa pripravovala na tento deň veľmi zodpovedne. V sobotu sa uskutočnili sväté spovede, pred ktorými mali niektorí trochu aj rešpekt, ale zvládli ju všetci. Po nej symbolicky spoločne spálili svoje hriechy – papieriky zo spovede na znak toho, že sa ich zbavili. Tento vonkajší úkon potvrdili v nedeľu obnovením si krstných sľubov. Po úkone „Hľa, Baránok Boží“ deti po prvýkrát prijali Ježiša do svojho srdca už nie iba duchovne, ale v podobe malej hostie, na ktorú sa predtým toľkokrát s vierou pozerali. Na slávnosť prišlo veľa ľudí a bolo naozaj cítiť, že Luník IX je v dobrom zmysle slova tak trochu hore nohami. Vďaka patrí na prvom mieste Bohu, potom rodičom, ktorí deti pustili na sväté prijímanie a napokon tým spolubratom a animátorom, ktorí obetovali svoj čas a energiu na to, aby deti spoznali lepšie Pána Boha. A napokon, samozrejme aj hudobníkom, ktorí prispeli k slávnosti svojím podielom.

o. Peter Veselský

 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_01
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_02
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_03
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_04
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_05
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_06
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_07
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_08
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_09
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_10
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_11
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_12
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_13
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_14
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_15
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_16
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_17
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_18
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_19
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_20
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_21
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_22
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_23
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_24
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_25
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_26
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_27
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_28
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_29
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_30
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_31
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_32
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_33
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_34
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_35
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_36
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_37
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_38
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_39
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_40
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_41
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_42
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_43
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_44
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_45
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_46
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_47
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_48
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_49
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_50
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_51
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_52
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_53
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_54
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_55
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_56
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_57
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_58
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_59
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_60
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_61
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_62
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_63
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_64
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_65
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_66
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_67
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_68
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_69
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_70
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_71
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_72
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_73
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_74
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_75
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_76
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_77
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_78
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_79
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_80
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_81
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_82
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_83
 • 2024_05_26_Prve_svate_prijimanie_84