Áno, takto to vyzeralo na našom tímovom po vianočnom výlete: "kašlali sme na seba". Našťastie v doslovnom a nie prenesenom slova význame. Napriek kolujúcim bacilom kašľajúci do konca pobytu v Levoči dokašlali a nekašľajúci nezačali kašlať, tak to bolo súper.

V máji sme mali slávnosť prvého svätého prijímania, keď jeden z chlapcov bol aj krstený. Bola to však len časť detí, ktoré sa spolu pripravovali na ten veľký okamih osobného stretnutia s Pánom Ježišom. Dvaja chlapci si zľahčili prípravu a tak museli čakať až na Vianoce.

Krásne sviatky Božieho narodenia sa každý usiluje pripraviť a prežívať čo najkrajšie. Tak tomu bolo aj u nás.

Prípravy na príchod Pána sa zintenzívňujú a tak aj v našom kostole na Luníku prišiel čas na poriadnu duchovnú obnovu. Tentokrát nám pomohli sa zamyslieť nad našim životom viery, Rómovia z Čičavy. Prišli, aby nám povedali svedectvo o tom, ako sa ich život zmenil.

Po adventnej príprave, nastal čas veselenia. Na našich dievčenských stretkách to prebiehalo veľmi slávnostne. Ozdobený stôl, sladkosti a darčeky a úsmevy dievčat.

Materské centrum Khamoro sa teší adventnému času. Modlíme sa spolu pri adventnom venci, vyrábali sme vianočné ikebany, ešte nás čakajú adventné piesne... Deti všetko sledujú, čo sa robí a pri spoločnej modlitbe vždy pri svojich hrách stíchnu, akoby tušili posvätno.

Tak sme oslovili tento rok Nepoškvrnenú Pannu Máriu v deň Jej slávnosti - 8. decembra. Má to súvis s tým, čo mladšie dievčatá robia na svojich stretkách: absolvujú "školu pre princezné", v ktorej sa učia byť krásne navonok, aj v srdci.

Na Vianoce sa tešíme celý rok, ale takú intenzívnu prípravu zvykneme mať posledné 4 týždne pred sviatkom. Aby sme aj našim deťom pomohli vnímať, že čas Vianoc sa blíži, každoročne si s nimi vyrábame adventné vence.

Po 45 dňoch po odchode otca Petra Bešenyeioho z nášho Luníka IX, sme opäť mali možnosť sa s ním stretnúť a navštíviť ho na jeho novom pôsobisku v Humennom. Po duchovnej obnove na Borde, sme prenocovali ešte jednu noc na chate a v nedeľu ráno sa 13 členná skupina, vrátane malej Lilianky presunula do Humenného.

V piatok sme sa s partiou mladých a starších zúčastnili duchovnej obnovy na Borde. Večer sme utužovali vzťahy zaujímavou hrou, pri ktorej sme sa o sebe navzájom všeličo dozvedeli. V sobotu sme od rána začali naplno obnovovať a zamýšľať sa nad používaním sv. písma v našom každodennom živote.

Niekoľko mesiacov sme sa pripravovali na príchod hlavného predstaveného Saleziánov. Túto príležitosť sme využili aj na výlet, odchádzali sme už večer predtým. Tým sa naša radosť vstupňovala. Prispeli sme do programu tanečným vystúpením s hudobným doprovodom.

Počas uplynulých dní sme našim chlapcom a dievčatám na stretkách vysvetľovali, ako môžeme prežívať spoločenstvo so zomrelými a pomáhať im. V oktáve získavania odpustkov pre duše v očistci sme v rámci stretiek navštevovali cintorín v Myslave a modlili sa za zosnulých.

V piatok večer do nášho Saleziánskeho komunitného centra zavítalo 11 mladých animátorov z Kalvárie, aby v našom prostredí prežili víkend svojej formácie. K dispozícii im bol celý misijný tím na Luniku IX. V piatok večer sledovali prezentáciu s predstavením našej misie, v sobotu doobeda mali duchovnú obnovu pod vedením sestry Márie FMA a jezuitu pátra Petra.

Očakávaná návšteva z Japonska k nám zavítala v dňoch 26. – 28. 10.2016. Sestra Mária Assunta Sumiko – vizitátorka z generálnej rady sa zaujímala o život našej komunity i o prácu, ktorú robíme s bratmi na Luníku. Zavítala aj do strediska, kde ich pozdravila i dievčatá a mamky v materskom centre.

V nedeľu poobede 24. októbra 2016 sme sa vybrali na púť na blízke sídlisko KVP, aby sme prešli bránou milosrdenstva v tamojšom farskom kostole. V rámci milostivého roka milosrdenstva sme túto púť absolvovali už 2x, lebo chceme zvolávať Božie milosrdenstvo na nás, naše rodiny a na celý Luník IX.

Z piatku na sobotu sa skupina nadšencov z Luníka 9 vybrala na chatu Borda. Prvý večer sme sa zabavili hudbou, tancom. Na druhý deň v sobotu sme sa na chvíľku zastavili a zamýšľali sa, čo pre nás znamená milosrdenstvo a odpustenie.

Keďže naše mesto je tento rok Európskym mestom športu tak sme týždeň po veľkom maratóne v meste usporiadali tradičný maratón na Luníku IX – a to už siedmy ročník. Počty sme síce mali nižšie, ale podľa údajov organizátorov doposiaľ najvyššie – štartujúcich bolo okolo 150.

99 mesiacov, koľko to je rokov? Presné takýto čas strávil otec Peter na Luníku XI. Na konci svätej omše sme sa mu poďakovali za všetko, čo tu pre nás urobil. Prajeme mu, nech Boh vedie a sprevádza aj na jeho ďalšom pôsobisku.

Don Bosko hovorieval, že kto v kročí do saleziánskeho diela, Panna Mária ho vezme pod svoj ochranný plášť. V sobotu 1. októbra sa u nás diala veľká vec. Sochár Peter Beňo inštaloval v našom kostole sochu Panny Márie Pomocnice.

Konečne nadišiel deň D - 30. september 2016 - kedy sme začali tohtoročnú činnosť nášho materského centra. Nazvali sme ho KHAMORO - slniečko. Po minuloročnom asi trojmesačnom rozbiehaní materského centra sa ukázalo, že je to dobrá aktivita a mamky majú o ňu záujem.

Smiech, šťastné tváre a prúd energie zaplnil včera naše stredisko. Dievčatá dobre vedia, že po otvorení oratka nasleduje prvé spoločné dievčenské stretko. A tak to včera vypuklo. Hojná účasť dievčat nám potvrdila, že sa chcú stretať aj tento rok a prichádzajú rady.

...ten ide na výlet. S chlapcami, ktorí sa trochu posnažili a prijali ponuku v celku, teda nielen zábavu, ale aj duchovný program. Miništranti a nádejní miništranti využili jednu z posledných ponúk Alpinky. Vychutnali si atrakcie v tamojšom zábavnom parku.

Po dlhých letných prázdninách sa nám vrátil KINUL, veľký náčelník. Prišiel sa pozrieť či deti z kmeňov Apačov, Kikapuov, Mohykánov, Irokézov a Čarakyov žili dôsledne podľa pravidiel. A tak si ich aj vyskúšal na ôsmich stanovištiach, kde sa opäť mohli osvedčiť v dobrých vlastnostiach odvahy, priateľstva, trpezlivosti, spolupráce a poslušnosti.

Piati Saleziáni don Bosca v sobotu 10. septembra 2016 zložili svoje večné sľuby do rúk otca provinciála dona Jozefa Ižolda SDB v Kostole Svätej rodiny v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov. Medzi nimi bol aj náš salezián Peter Roth.

Predjubilený 24. ročník púte Rómov za Pannou Máriou Karmelskou sa uskutočnil tak ako každý rok v prvú augustovú nedeľu.

Vyvrcholením týždenných stretnutí počas šk. roka je letný pobytový tábor. Tentokrát spoznávali blahoslaveného Róma, mučeníka za vieru, ktorý hrdinsky zomrel v Španielsku počas občianskej vojny.

Celý rok sa tešíme na spoločný tábor. Tento rok sme si ho vychutnali s Pipi dlhou pančuchou. Dievčatá jej pomáhali vykúpiť ocka, ktorého zajali kanibali. A tak sme s Pipi prežívali bolesti aj radosti. Počas týchto štyroch dní sme prežili veľa zábavy a hier a utužili sa aj naše priateľstvá.

V pondelok 4.7. sa nám na Luníku IX začal prímestský tábor. Tento tábor sa nesie v duchu indiánov. Privítali sme viac ako 60 detí v indiánskom duchu s náčelníkom Kinulom, ktorý je hlavnou postavou celého tábora.

Čo by sme pre ne neurobili? V piatok, 24. júna po detskej svätej omši sme sa vybrali na Bordu, aby sme pripravili naše letovisko na letné tábory. V sobotu ráno dorazila za nami druhá partia. Komunita bratov SDB, sestier FMA a niekoľkých rodičov a dobrovoľníkov z nášho spoločenstva, spolu 14 dospelých ľudí, sme dali chatu do gruntu zvnútra aj zvonka.

Počas školského roka sa poctivo každý týždeň stretávali chlapci i dievčatá so svojimi učiteľmi, ktorí ich sprevádzali na individuálnych hodinách výučby na hudobné nástroje. Bol to otec Štefan, ktorý mal pod taktovkou harmonikárov, pán kaplán Peter Sabol gitaristov a pán Adrián Harvan, ktorý mimoriadne húževnato a obetavo prichádzal každú sobotu do nášho strediska.

Kto by chcel zažiť ako sa Rómske dievčatá dokážu zabávať, kto by chcel vnímať ich čistú radosť, šmrnc, iskru a atmosféru? Určite by si prišiel na svoje na záverečnej koncoročnej diskotéke dievčat zo štyroch dievčenských stretiek fungujúcich v našom stredisku.

Teambuilding, spoznávanie, domáci animátori, príprava programu na letný tábor a nečakaný a zaujímavý večerný program. Kľúčové slová, ktoré charakterizujú tohtoročnú prípravu na našu letnú misiu na Luníku IX. Destinačné stretko sme začali v piatok priamo na mieste, kde v lete budeme pôsobiť.

Deň detí, bol ako to už tradične býva spojený s oratkom. Pre mňa to bol opäť po dlhšom čase návrat k svojim. Do radostnej divočiny plnej kriku a hurhaja. Slniečko nám krásne hrialo a tak sme sa vybrali aj so všemožnými pomôckami na ihrisko, kde už čakala hŕba nedočkavých detí.

Bolo nás 12, ktorí sme sa v piatok večer 3. 5. zišli na duchovnej obnove na Borde. Vekový rozptyl od 9 mesiacov do 80 rokov nikomu nevadil. Všetko sme zvládali v pokoji a harmónii. Uvažovali sme nad tým, čo je podstatné v našom živote. Božie slovo nás viedlo k láske, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.

Každý rok 24. mája slávime najväčší saleziánsky sviatok: Pannu Máriu Pomocnicu, hlavnú patrónku celej saleziánskej rodiny. Na Luníku 9 sme oslávili tento deň slávnostnou sv. omšou a účasťou na nedeľnom popoludní SUMMER DAY v saleziánskom stredisku na Troch hôrkach.

Nedeľa 22. máj 2016. Dlho pripravovaný a očakávaný deň. Po dvojročnej príprave prijali prvé sv. prijímanie René Fráter, Marián Holub, Carmen Rybarová, Stanislav Horváth a Norbert Slepčík. René prijal aj sviatosť krstu. Krásna liturgia naplnila radosťou a milosťou srdcia všetkých zúčastnených.

Druhá májová nedeľa patrí mamám – a tak to bolo aj u nás. Na Ďeň matiek sme mamkám na sv. omši darovali kvet, a tak každá mamka odchádzala z kostola okrášlená úsmevom. Oslava matiek však neskončila týmto gestom. Pokračovala na ďalšiu nedeľu 15.5 o 15,00 hodine programom pre matky, ktorý pripravili deti pod vedením mamky Lenky.

V piatok 13. mája sme mali slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky Dcér Márie Pomocnice – Sestier Saleziánok. Oslávili sme ju slávnostnou svätou omšou, na ktorej sme si priblížili život a dielo našej svätej. Sv. omša končila malým agapé, koláčikmi, ktoré napiekla sr. Mária.

V našom stredisku okrem stretiek pravidelne týždenne fungujú aj rôzne iné aktivity: prípravy k prijatiu sviatostí, doučovania, divadelný a tanečný krúžok, škola hudby, nácviky zborov, čajovňa, materské centrum, atď. Dnes sme sa pozreli do dievčenskej skupiny, ktorá sa prvý rok pripravuje na prvé sväté prijímanie.

Pravdou je, že dievčenské aj chlapčenské stretká sú v akcii každý týždeň. Vždy sa na nich deje čosi iné. Tentokrát Špiónky varili. Na túto aktivitu sa vždy veľmi tešia. Upiekli si výbornú pizzu, na ktorej si fajne pochutili. Vôňa sa šírili po celom stredisku.

Mladí pre mladých zorganizovali celodenný výlet do nášho „letoviska“ na Borde. Po veľkonočnom kolotoči, ktorý vystriedali plné a rýchlo „plynúce dni“, si dopriali zaslúžený oddych. Ponuku ísť mimo Luník prijali skoro všetci členovia zboru i niekoľko hostí, od malej Lilianky a Rolka, až po čerstvých päťdesiatnikov.

Náš výlet začal v piatok 15.4.2016 o 15:00 odchodom na autobusovú stanicu. Vyrazili sme do sveta. Smer cesty bol jasný Borda. Dvaja animátori Ištváň a René a traja chlapci išli autobusom. Otec Jozef a animátor Peťo a dvaja chlapci išli autom naloženým vecami.

Naše začínajúce materské centrum bolo dnes poctené vzácnou návštevou. Nečakane nás prišiel pozrieť a požehnal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Bol u nás na Luníku IX kvôli inej akcii, v našom pastoračnom centre však parkoval, a tak sa na chvíľu zastavil aj pri nás.

V utorok 12.4.2016 sme sa rozhodli pod ideovým vedením saleziána don Mariána Ondriáša a umeleckým vedením dobrovoľníka Pietra vyskúšať výrobu sádrových masiek. Chlapčenské stretko bojovníkov sa ocitlo vo výrobnom procese, kde ich tváre slúžili ako vzory na odliatky sádrových masiek.

Už dlhší čas rozmýšľame nad tým, že v Saleziánskom pastoračnom centre vytvoríme priestor pre stretnutia mamičiek s deťmi, pri ktorom sa mamky môžu so svojimi deťmi hrať, navzájom sa spolu rozprávať, pomáhať si, vytvárať spoločenstvo a zároveň sa dozvedieť nové informácie pre dobré zvládnutie výchovy svojich detí.

Na nedeľu Božieho milosrdenstva v mimoriadnom svätom roku Milosrdenstva vyhlásenom pápežom Františkom sme sa vybrali na púť do kostola Božieho Milosrdenstva na blízkom sídlisku KVP. Bolo nás takmer 40 pútnikov z Luníka 9, ktorí sme prešli Svätou bránou kostola, aby sme získali potrebné milosti pre dobrý život a plnomocné odpustky – t.j. odpustenie trestov za naše hriechy.

Je nám všetkým známe, že veľkonočný pondelok zvykne byť mokro aj keď neprší. Tento pondelok sme vzali všetky deti na Medvediu horu, kde sa už tradične opekalo a hralo do sýta. Chlapci nelenili a vystriehli okamih pri odchode a pomíňali našetrenú vodu na naše dievky.

Prebudila sa jar, prestavili sme čas, ozdobili vajíčka a kúpili viac jedla ako obvykle. Chceli sme však uplynulé dni využiť na modlitbu a stíšenie, aby dnes mohol prísť výbuch radosti. S Ježišom sme prežívali utrpenie krížovou cestou po sídlisku Luníka IX, obradmi a adoráciou pri hrobe.

Prvé zastavenie sme začínali s pár deťmi, ale tento počet sa zvyšoval každým zastavením. Deti a mladí, ktorí započuli spev „Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy, ľutujem...“ sa prišli pozrieť čo sa deje. A mnohí s nami prešli túto krížovú cestu s Ježišom dokonca.

Aby sme privítali jar, zvolali sme dievčatá a mamky na veľkonočné dielne. Pri každom stole mali možnosť si vyrobiť rôzne druhy vajíčok alebo jarný venček. So šikovnými animátorkami radosť vyrábať. Priniesli pekné nápady pre šikovné rúčky našich dievčat.

Veľká noc sa blíži a my sa chceme na najväčšie sviatky v roku pripraviť ako sa patrí. Iste, najdôležitejšia je príprava srdca, ale popri nej chceme, aby aj naše prostredie bolo čisté a pekné. A tak sme sa v sobotu 12. 3. zišli na brigádu, aby sme dôkladne upratali kostol.

Každú nedeľu cez pôst sa koná na košickej Kalvárii krížová cesta. Je už tradíciou, že 1x sa jej aktívne zúčastní aj Luník IX. Tentokrát viedli krížovú cestu naši mladí. Témou uvažovania pri jednotlivých zastaveniach bolo Božie milosrdenstvo.

Dovŕšila krásnych 80 rokov a predsa je stále mladá – naša pani Anička, najstaršia členka nášho spoločenstva. V stredu 24. februára sme oslávili spolu s ňou toto krásne jubileum sv. omšou, po ktorej nasledovali gratulácie a agapé. Tešíme sa, že je medzi nami.

Tento príbeh je o nás a sme povolaní doň vstúpiť. Odvahu našli aj duše z L9 a v tichu zasneženej Bordy hľadali v ňom svoje miesto. Kňaz aj levita si možno položili otázku: Čo sa stane s nami, keď tomu mužovi pomôžeme?

Prázdniny sa dajú využiť kadejako. Naše dievčatá sa rozhodli prísť k nám a dobre urobili. Čakalo na nich trinásť stanovíšť a na konci sladká odmena. Aj jednoduché hry pomôžu prežiť prázdniny. Veď veselo je vždy, keď sú naše dievčatá pokope.

Nadšenie našich detí pre karneval nemalo chybu:

- v podvečer, keď bolo 5° C(!) – sme čakali dievčatá pred strediskom v bundách, šáloch a čižmách, sa k nám ladným krokom zo sídliska blížila víla v ružových ramienkových šatách, podotýkame, že bez svetra len v sandálkach. Mysleli sme si, že je to vidina, ale bola to skutočnosť. Bola krásna a nám naskakovala husia koža.

Tohtoročný sviatok don Bosca sa niesol v znamení talkshow. „Predskokanmi“ hlavného programu boli dievčatá z L9, ktoré pod vedením sestier Niky a Lenky nacvičili rómsky tanec, ktorý zožal veľký aplauz. Pozvanie prijal aj don Bosco, teda objavili sa nečakane dvaja don Boscovia a diváci mali rozriešiť, ktorý je ten pravý. Naši chlapci zahrali tri mini scénky, ale obaja jednoznačne uhádli, o ktoré situácie v ich živote šlo.

Berte sánky! Ideme na kopec! Čo v našom prípade znamená sánky? Čokoľvek, čo sa kĺže. Najlepšie sú rozrezané bandasky s vankúšikom a kĺzaky, ale top tejto zimy sú lyže so sedákom. Veď posúďte sami, na čom by sa vám išlo najlepšie?

Ako stráviť posledný deň v roku? túto otázku sme vyriešili príjemným, hravým spoločným večerom. Najväčšia vďaka za celý rok patrila Bohu, vyjadrili sme ju cez slávnostnú svätú omšu. A potom sa rozbehla malá „hipster párty“. Každý účastník prišiel naladený na hipsterský večer.

Mladé talenty z luníkovského dramatického krúžku pripravili po slávnostnej vianočnej svätej omši krásne divadlo. Ako to v nebi prebieha, keď sa na Zemi má udiať najdôležitejšia vec v dejinách? Priblížili sme si tak pravú myšlienku sviatkov.

Duchovná obnova na Luníku znamená vždy niečo výnimočné. A bolo to tak aj teraz. Hosťom bol manželský pár Slávka a Ľudovít Havrilovci z komunity Koinonia Ján Krstiteľ, ktorý nám vydal svedectvo svojho života, skúsenosti s Bohom.

Na Luníku 9 sme od minulého roku mali aktívnu študentku UPJŠ Máriu Mydliarovú, ktorá pripravovala pre deti rôzne aktivity. Tomuto projektu dala názov Únik IX. V rámci neho prichádzali na stretká študenti sociálnej práce, ktorí pripravili pre deti program, nejakú aktivitu alebo zaujímavosť.

Naše dievčatá začali dnes vianočný deviatnik veľmi slávnostne. Úvod bol v kostole, kde sr. Mária hovorila o tom, čo je podstatné a dôležité v blížiacich sa sviatkoch a povzbudila k účasti na sv. omši.
Jednotlivé stretká si pripravili program. Najmenšie Rúženky predniesli básničky a scénku o stromčekoch, čo putujú za Ježiškom do Betlehema.

Na chlapčenskom stretku sme z hliny vyrábali postavičky. Pre ľahšie pochopenie, čo majú robiť, tak sme vyrábali zvieratká. Povedali sme im: vyrobte zvieratko, ktoré sa vám páči.Chlapci vyrábali, niektorí v spolupráci s animátormi, niektorí úplne sami.

V 15. ročníku Detského činu roka sa stali víťazmi v kategórii Záchrana života dvaja školáci z Luníka IX v Košiciach.

8. december bol tento rok významný minimálne trojnásobne viac ako pominulé roky. Svätý otec František týmto dňom otvára brány milosrdenstva pre všetkých ľudí. Tiež si pripomíname ako don Bosco začal svoje dielo v Turíne s prvým chlapcom Bartolomejom a modlitbou troch Zdravasov.

Už 2x sme prijali v našom stredisku dievčatá a chlapcov, ktorí sa učia na SOU na Luníku za krajčírky a murárov. Prišli 3 triedy. Po prehliadke strediska a informácii o jeho fungovaní sme sa presunuli do kostola. Tu sme hovorili o Advente, blížiacich sa Vianociach a ako ich prežívať.

Keď je pekne, hráme sa vonku, na ihrisku, či na sídlisku. Keď prší, alebo je príliš zima, sme v stredisku. Tak to funguje už 8 rokov. Každú nedeľu o 15.00 je náš čas, oratko začína. Deti sa tešia, skáču,šantia, výskajú a hrajú čo im práve chutí.

Vstúpili sme do nového cirkevného roku. Posvätili adventné vence, zapálili prvú sviečku, počúvali pastiersky list, začali sme deväť dní prípravy na sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie. Tohtoročná slávnosť 8. decembra bude umocnená otvorením Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František.

Najkrajšie  sviatky roka sú tu čo nevidieť. Prípravou na ne bolo aj dnešné popoludnie, keď sme spolu so štyrmi desiatkami dievčat chystali adventné vence.

Film "Aj malé veci potešia..." si odnáša z Festivalu dobrých správ cenu divákov TV NOE a čestné uznanie porotcov.

Čože je to päťdesiatka... zaznieva z reklamy. My sme však v nedeľu, 15.11., mali oslavu dvakrát 25-ťky ako s úsmevom hovorí oslávenkyňa sr. Anna FMA – teda žiadna päťdesiatka.

Púte do Ríma a stretnutia so svätým otcom Františkom sa zúčastnila stovka Rómov zo Slovenska, medzi ktorými nechýbali zástupcovia z nášho sídliska. Prinášame podrobné informácie.

Napriek chladnému a veternému počasiu sa 5. ročníka „Luníkovského maratónu“ zúčastnilo 67 nielen detí ale i dospelých. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Najmenší do 10 rokov bežali trasu okolo strediska; starší okolo sídliska a najstarší až trikrát prebehli celú trať.

Biela noc, najväčší festival moderného umenia prilákal do centra Košíc stovky ľudí. Ani my sme nezostali voči tomuto pozvaniu ľahostajní a sobotný večer sme strávili v uličkách mesta. Biela noc bola pre nás zaujímavým a obohacujúcim zážitkom. Užili sme si to a teším sa opäť o rok.

Pre dievčatá na Luníku IX dnešný deň znamenal oficiálny začiatok stretiek. Tešili sa na to už od táborov a konečne to prišlo. Animátorky Mária a Emka prišli tiež veľmi rady a nevedia sa dočkať dievčenských stretiek a nových zážitkov.

S novým školským rokom sa otvára aj naše tradičné oratko. Don Bosco kvôli tejto príležitosti prišiel osobne, aby urobil deťom radosť. Hneď na začiatku uzavrel s nimi stávku. Mali za úlohu za 60minút obehnúť krajiny, v ktorých pôsobia don Boscovi synovia – Saleziáni.

Od dnes začne partia 9 detí a mládežníkov makať na svojom talente. V sobotu sa totiž konal konkurz, na ktorom porota prijala do mládežníckeho a detského zboru nových talentovaných členov.

Kým Ružičky si s Jánom v lese opekali,
chlapci poslednú bodku za prázdninami dali.

Krásny slnečný pondelok sa Janko a Betka vybrali zohnať dievčatá na slnečnú opekačku na medvediu horu, no v lese sa skrýval strašný drak, ktorý ich chcel zjesť. Lenže Janko ukázal ako si pripraviť správne ohnisko a zapáliť veľkú signálnu vatru...

Po šiestich mesiacoch aktívnej dobrovoľníckej služby z Misijného tímu odchádza dobrovoľník Ján Tkáč.

Saleziánov don Bosca na Slovensku je o dvoch viac. Stalo sa tak deň pred oslavou dvojstého výročia narodenia dona Bosca, ich zakladateľa.

O tom, že hviezdy nepadajú, sme sa dozvedeli počas poznávacieho výletu v NP Poloniny, presnejšie v astronomickom ústave v Kolonickom sedle.

Pre Rómov je dôležitá duchovná oblasť – a tento moment sme zúročili na Rómskej púti v Gaboltove dňa 2. augusta 2015. Pútne miesto Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove sa stalo svedkom už 23. púte – na ktorom sa zúčastnili veriaci Rómovia z celého Slovenska.

Vyvrcholením celoročnej činnosti stretiek je letný pobytový tábor, kde sa aj tohto roku dostalo 16 chlapcov z Luníka IX sprevádzaní saleziánmi, kandidátmi, animátormi a tetami kuchárkami

Za odmenu ale aj ako motiváciu sme naše tanečníčky - Plamienky zobrali do cirkusu. Bohatý a zábavný program zaujal veľkých i malých. Žiarivé očka pri jednotlivých vystúpeniach zvierat ale aj cirkusantov nám prezradil, že sa im program veľmi páčil.

Letný prímestský tábor v našom stredisku je už niekoľkoročnou tradíciou. Nevynechali sme ho ani tento rok. Témou tohtoročného tábora je oslava dvojstého výročia narodenia dona Bosca, zakladateľa Saleziánov dona Bosca. Organizáciu tábora prevzali tentokrát dobrovoľníci z misijnej organizácie Vides.

Deti a mladí ľudia sa túžia niekomu podobať, majú ideály, ktoré túžia naplniť, a dokážu všeličo obetovať, aby dosiahli to, čo obdivujú. Animátorky zo saleziánskeho strediska na Luníku sa rozhodli tento rok v tábore predstaviť dievčatám dievča v ich veku, ktoré sa už v mladosti stalo sväticou, a to odvážnym činom – ponúkla Bohu svoj život za obrátenie svojej matky. Laura – ne/obyčajné dievča – mala rada školu, zaujímala sa o nové veci, každodenne sa modlila, často prijímala Eucharistiu a veľmi si ctila Pannu Máriu. Pozvali ju teda na Bordu.

Vedeli ste, že Košičania behajú pre svoje zdravie aj na Luníku? Ak nie, tak teraz je to už každému jasné. Prvú júlovú sobotu sa uskutočnilo športové podujatie „Behom proti bariéram“ organizované skupinou Activelife, mestskou časťou Košice – Luník IX a Saleziánmi don Bosca.

Koncom mesiaca júl sme ďakovali za dvojročnú prítomnosť a prácu sr. Slávky na našom sídlisku. Sestra Slávka dostala nové misijné určenie, a preto jej kroky od nového školského roka povedú do Azerbajdžanu.

Už po tretíkrát sa predstavili žiaci školy hudby, tanečnice a naši malí umelci z výtvarného krúžku na spoločnej akcie, ktorá sa konala na sviatok svätých Petra a Pavla.

Niekedy sa môže zdať, že niektoré miesta stačí navštíviť raz, niekde sa radi vraciame bez toho, aby sme to počítali, koľko krát sme ich navštívili. Aj keď dievčatá z najstaršieho stretka v ZOO boli už niekoľkokrát, aj tohtoročná návšteva bola pre nich zaujímavá a obohacujúca. Posúďte sami.

 

V núdzi poznáš priateľov. O tom sa presvedčila rodinka šmolkov, ktorej prišli na pomoc deti z Luníka.

Nech záver školského roka stojí zato! Už sa to postupne schyľuje k letným prázdninám. My to cítime tiež a tak sme urobili pre všetky naše dievčenské stretká diskotéku. Baby vedia, čo sa patrí a tak sa nahodili do "gala".

o štvrtok mali slnečné víly ďalšiu návštevu. Je jún, všetko navôkol sa zelenie , lúky sú plné farebných kvetov a bola by škoda, keby tomu bolo na Luníku inak. Tí, ktorí bývate na sídliskách asi poznáte klasický „betónový“ problém a pocit, že si záhradku, či dokonca vlastnú zeleninu v obmedzených podmienkach mestských bytoviek môžete len vysnívať. (alebo kúpiť v najbližšom obchodnom centre)

Majú deti radi zvieratká? No pravdaže ... A naši najmenší si ich mohli vychutnať pri návšteve ZOO. Asi som ešte nikdy nevidel takú radosť a úžas na detských tvárach ako mali oni. Vidieť leva či medveďa sa ani na L9 nepodarí :D

Luník IX. Miesto, ktoré mnohých ľudí straší už len svojim názvom. Práve sem prišli 29. – 31. mája 2015 nadšení „videsáci“, aby pre rómske deti naplánovali letný prímestský tábor. Prvý deň začal prehliadkou sídliska aj priľahlej osady Mašličkova.

Posledná májová nedeľa patrila deťom. Počasie prialo a tak sa zišlo celé sídlisko na Luníkovskom ihrisku. Pán starosta Marcel Šaňa chce pre obyvateľov Luníka organizovať rôzne aktivity a akcie a toto bola jedna z nich. V spolupráci s terénnymi pracovníčkami a Komunitným centrom – Saleziáni sa uskutočnil Deň detí.

Veľké veci robí voda v našom živote. A ešte viac, keď je požehnaná. Viktória si krst takouto vodou bude určite pamätať. My ostatní, čo sme boli pokrstení ako malé deti, o tom vieme iba z rozprávania a z fotiek.

Sviatok Márie Pomocnice sa oslavuje vo všetkých strediskách naplno. Na 3H bol už tradične kultúrno-zábavno-súťažný program a my sme boli pritom, ba priam v tom. Naše dievčatá mali ďalšiu možnosť predviesť svoju tanečnú šikovnosť. Tentokrát tomu dodalo pravý rómsky nádych aj počasie.

Mária Dominika Mazzarello :) je zakladateľkou Saleziánok (to sú tie milé sivé sestry, ktoré sa s nami hrajú, majú s nami stretká a chodia k nám na Luník na oratko). Čo bolo pre Máriu Mazzarello také typické? Láskavosť, dobrota srdca, láska k mladým, jemnosť a ochota plniť Božiu vôľu.