Jarná nádej je na našom Luníku umocnená zasvätením nášho kostola Zmŕtvychvstalému Kristovi, ktorý jediný je schopný všetko obnoviť a keď treba, tak aj vzkriesiť k novému životu.

Bez tejto Božej moci by sme si tu náš život a naše pastoračné pôsobenie nevedeli predstaviť. Radi by sme vás oboznámili so všetkým čo sa u nás deje, ako to prežívame, ale keďže sa nedá sa hovoriť o všetkom, spomeňme aspoň niekoľko udalosti, ktoré sa u nás udiali v poslednom období.

8. apríl sa v celom svete oslavuje ako Deň Rómov. Aj my sme sa zúčastnili slávnostného kultúrneho predstavenia, ktorého hosťom bol aj Splnomocnenec vlády pre Rómov pán Ján Hero, košickí arcibiskupi oboch katolíckych Cirkví i primátor mesta. Program bol slávnostný, nechýbala hudba a spev, po skončení programu aj občerstvenie. Pri príležitosti tohto dňa sme pripravili aj katechézu na škole, kde sme sa v siedmich triedach stretli so žiakmi, rozprávali sme so žiakmi, spievali duchovné piesne a modlili sa. Bola to dobrá príležitosť dať tomuto dňu aj pridanú duchovnú hodnotu.

Veľkonočné Trojdnie sme po dvoch rokoch mohli opäť sláviť verejne, čo sme radi využili. Zaujímavá bola krížová cesta po sídlisku s krížom, na ktorý si každý účastník mohol napísať svoje meno. Potom sme chodili pomedzi činžiaky, modlili sa jednotlivé zastavenia krížovej cesty, až sme vyšli pod les nad Luníkom, kde sme kríž osadili do zeme.

Na veľkonočnú nedeľu nechýbala tradičná posviacka jedál, ktorá je aj pre Rómov veľkou chvíľou, a hoci nie všetci si našli cestu aj do kostola, veríme, že niečo z veľkonočných milostí preniklo ku všetkým, ktorí stáli o požehnanie.

Radosť zo Zmŕtvychvstania v našich končinách vyjadruje aj tradičná oblievačka. Ani naši mladí nestáli bokom a tak dievčatá na veľkonočný pondelok neodchádzali domov suché. Tvárili sa, že sú nahnevané, ale bolo jasné, že ak by mali suché šaty, nezostalo by suché ich oko...

Po skončení doby Covidovej sa nám opäť rozbehli duchovné obnovy na Borde, kde chodíme s mladými každý mesiac. Tematicky sme sa zladili s prípravou na stretnutie mladých T22, vychádzame teda z témy biblické vrchy a ich odraz v našom živote. Naposledy sme mali horu Karmel spojenú s postavou biblického Eliáša. Pri obnovách nechýba scénka, aktivity s duchovným programom, zamyslenie a svätá spoveď. Duchovnú obnovu sme mali aj so skupinou dospelých, ktorým sme zase priblížili stretnutie pápeža Františka pri ďakovnej púti Slovákov do Ríma.

Táto púť sa odohrávala po Veľkej Noci a zúčastnili sa jej aj naši spolubratia Jozef a Marián s piatimi mladými z Luníka IX. Čo nás potešilo, bolo, že vo svojom príhovore Svätý Otec spomenul aj koberec z Luníka. „Povedali mi, že veľký koberec, ktorý bol použitý na pódiu počas stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach, bol rozstrihaný a rozdelený medzi rodiny sídliska a môže slúžiť na uvítanie pred dverami každej domácnosti.“ Na konci audiencie si dokonca vyžiadal selfie s našimi mladými a s kobercom, ktorý sme mu priniesli do Ríma!

V máji sme mali ešte veľmi peknú slávnosť prvého svätého prijímania. Po chlapcoch sa tentoraz pripravili na prijatie sviatosti dievčatá. Bolo ich desať a väčšina z nich aj naďalej pokračuje v účasti na svätých omšiach i na stretkách. Dokonca vzniká zárodok budúceho zboru, takže vidíme tu nádej na rast.

Významnou pomocou pre našu činnosť na Luníku IX sú animátori, ktorí prichádzajú zvonka. Často prichádzajú aj mimo dohodnutých záväzkov, len aby sa stretli s deťmi, zúčastnili svätej omše či jednoducho boli prítomní na sídlisku. Ich nadšenie nám pomáha v priťahovaní mladých na stretká a na svätú omšu a neraz inšpiruje aj nás samotných k väčšej horlivosti.

Pravidelne prichádzame aj do osady Mašličkovo. Deti nás privítajú s úprimnou radosťou a pre nich typickou zvedavosťou, čo pekné im zas povieme.

Ešte jedna oblasť nášho života v týchto mesiacoch stojí za zmienku. Ani na Luníku IX sme sa nevyhli téme Ukrajina. Niekoľkokrát sa nám podarilo ísť s mladými z Luníka na stanicu pomáhať ako dobrovoľníci. No a v našom stredisku našlo dočasné útočisko viacero rodín. Najdlhšie tu bola matka – vdova s dvoma dcérami, ktorým sa nám potom podarilo sprostredkovať ďalšie ubytovanie v meste, teraz tu máme dokonca Slováka z Ukrajiny, dôchodcu, ktorý plynule hovorí po slovensky.

S blížiacimi sa prázdninami rastie intenzita našich príprav na letné akcie. Vyprosujeme vám u Panny Márie Pomocnice kresťanov a don Bosca ich ochranu.

 • mailschip jun
 • mailschip jun_10
 • mailschip jun_11
 • mailschip jun_12
 • mailschip jun_13
 • mailschip jun_14
 • mailschip jun_15
 • mailschip jun_16
 • mailschip jun_17
 • mailschip jun_18
 • mailschip jun_19
 • mailschip jun_2
 • mailschip jun_20
 • mailschip jun_21
 • mailschip jun_22
 • mailschip jun_23
 • mailschip jun_24
 • mailschip jun_25
 • mailschip jun_26
 • mailschip jun_27
 • mailschip jun_28
 • mailschip jun_3
 • mailschip jun_5
 • mailschip jun_6
 • mailschip jun_7
 • mailschip jun_8
 • mailschip jun_9