Dnes sme ukončili "Adoráciu 24/24.

Zavŕšila sa tak snaha našej rehole urobiť v covidovej situácii čosi pre ľudí na Slovensku spoločne a v jednote.

S touto motiváciou sme začali vo všetkých saleziánskych komunitách na Slovensku, ale aj na Sibíri a v Baku v pondelok 8. marca nonstop modlitbu nazvanú „Adorácia saleziánov 24/24“. To znamená, že adorácia prebiehala non-stop 24 hodín denne 24 dní v kuse. Adoračnú službu si podelilo 24 našich komunít.