Posledný turnus letnej školy v prírode patril chlapcom z dvoch najstarších skupín, pre ktorých to bol čas lepšieho spoznávania sa a upevňovania vzťahov.

Najstarší chlapci zo stretka Hrdinovia boli na našej chate na Borde už veľakrát, kým chlapci zo stretka Phrala pal o Luník boli na chate v Slanských vrchoch po prvý raz. Rozdiely medzi chlapcami boli veľké, napriek tomu sme im ponúkli pekné zážitky. Počas troch dní nás sprevádzal sv. Dominik Savio, ktorý nám dal príklad svojho osobného života, plnenia si svojich povinností a konania dobra medzi kamarátmi.

Hneď v prvé poobedie sa uskutočnila súťaž v pečení pizze, pričom cesto si chlapci miesili vlastnými rukami. Spolu napiekli pokrm chudobných talianskeho pôvodu v takom množstve, že niektorým poslúžil, nedopatrením, aj ako munícia na zasiahnutie nepriateľa. Zvyšný čas sa venoval výučbe hry na gitaru a príprave spevu na sv. omšu. Večer nesmela chýbať nočná hra a chlapci si vyskúšali aj pobyt v lese.

Na druhý deň sa uskutočnili kolektívne športy: ringo a futbal, prekážková dráha a mnohé iné súťaže zručnosti a poznávania prírody. Posledný deň chlapci po výdatných raňajkách upratali a pobrali sa domov.

Veríme, že chlapci si odniesli domov pekné zážitky a dúfame, že hlavne pre stretko Phrala pal o Lunik to bude zlomový bod pre vzťahy a pre fungovanie v budúcom školskom roku.

o. Peter Veselský

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a podpore Nadácie U. S. Steel Košice.

 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci02
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci03
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci04
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci05
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci07
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci11
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci14
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci15
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci16
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci18
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci22
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci25
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci26
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci31
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci33
 • 2023_07_26_Borda_Starsi_Chlapci34
 • 2023_07_27_Borda_Starsi_Chlapci01
 • 2023_07_27_Borda_Starsi_Chlapci07
 • 2023_07_27_Borda_Starsi_Chlapci10
 • 2023_07_27_Borda_Starsi_Chlapci11
 • 2023_07_27_Borda_Starsi_Chlapci13
 • 2023_07_27_Borda_Starsi_Chlapci16
 • 2023_07_28_Borda_Starsi_Chlapci01