V druhej polovici júla sme pre dve stretká mladších chlapcov zorganizovali malú školu v prírode na chate Borda. Pre všetkých chlapcov to bola prvá skúsenosť s pobytom na chate v prírode v ich živote.

Prípravkári – tretiaci a štvrtáci v počte 9 chlapcov zažili tri dni plné hier, súťaží, športových aktivít a zážitkov pod dohľadom dobrého Don Bosca, ktorý sa im predstavil so svojím životným príbehom. Ten sa začal snom, ktorý mal Janko Bosco ako 9-ročný. Chlapci si vyskúšali aktivity, ku ktorým sa bežne doma nedostávajú: kosenie, hrabanie trávy, streľba z luku, jazdu s furíkom, skákanie na trampolíne a mnohé ďalšie. Nechýbala poznávačka drevín, príklady z matematiky so zadaniami z prírody. Chlapci si vyskúšali noc v lese, popasovali sa svojim strachom pri skúške odvahy. Pri nočnej hre sa využili nové čelovky.

Veríme, že sa tieto dve chlapčenské skupiny medzi sebou lepšie zblížili a v budúcom školskom roku budú medzi sebou pekne spolupracovať.

o. Peter Veselský

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a podpore Nadácie U. S. Steel Košice.

 • 2023_07_24_Borda_Mladsi_Chlapci01
 • 2023_07_24_Borda_Mladsi_Chlapci03
 • 2023_07_24_Borda_Mladsi_Chlapci04
 • 2023_07_24_Borda_Mladsi_Chlapci05
 • 2023_07_24_Borda_Mladsi_Chlapci06
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci02
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci06
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci07
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci08
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci09
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci13
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci16
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci20
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci22
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci25
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci27
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci31
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci36
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci38
 • 2023_07_25_Borda_Mladsi_Chlapci41
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci01
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci03
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci07
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci13
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci18
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci19
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci20
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci21
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci25
 • 2023_07_26_Borda_Mladsi_Chlapci27