Dokáže prežiť dieťa plavbu v košíku? Ako môže krík horieť a nezhárať? A čo tak more – úderom palice sa rozostúpi, aby ním prešli ľudia a potom sa zas zatvorí? Nejedna otázka bola na Prímestskom tábore Mojžiš vylúštená.

Počas týždňa sa ich síce objavilo o čosi viac, no spolu s deťmi sme boli svedkami toho, že sa nemusíme báť, lebo Pán je s nami. Útek zo zajatia, desať egyptských rán, prechod cez Červené more, desatoro, zlaté teľa, štyridsať rokov putovania po púšti až nakoniec zasľúbená zem na dosah.

Tábor sme začali spoločným teambuildingom animátorov, kde sa spoznávali, dokončovali kulisy a dolaďovali program. Brány oratka sa otvorili v pondelok ráno 10. júla, kedy sme privítali v stredisku cez 50 detí. Animátormi boli celoroční dobrovoľníci, zamestnanci misijného tímu, videsáci či mladí ľudia s ochotným srdcom túžiacim pomáhať. Súčasťou programu boli scénky, kde sme sa každý deň dozvedeli niečo nové z príbehu Mojžiša a jeho ľudu. Dokonca sme nielen obrazne, ale skutočne prešli cez Červené more, keď nás na Medvedej hore stretla búrka. Nechýbali tvorivé dielne, súťaženie v skupinkách, vodné hry, celosídlisková hra po Luníku či vyzývačky na konci tábora.

V srdci nám ostáva vďačnosť Pánu Bohu, že nám dal zažiť krásny týždeň plný úsmevov, hier a športu, no taktiež i nezabudnuteľných zážitkov, zázrakov a nádeje, ktorá rastie každým srdcom, ktoré je otvorené a ochotné rásť.

Pastorační pracovníci sú podporení vládou Slovenskej republiky v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie U. S. Steel Košice.

dobrovoľníčka Veronika Maďarová

Napísali o nás: Saleziani.sk, U. S. Steel Košice

animatori lpt2023

vaši animátori...