Tohto ročná slávnosť prvého svätého prijímania bola výnimočná tým, že prvé sväté prijímanie prijalo desať dievčat a dve z toho aj krst.

Dievčatá sa na slávnosť pripravovali od októbra a v apríli sa pridali aj do zboru aby si počas slávnosti mohli zaspievať spoločne piesne. Okrem týchto dievčat bola pokrstená aj Alenka sestra jednej z prvoprijímajúcich.


Pastorační pracovníci sú podporení vládou Slovenskej republiky v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".

 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie01
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie02
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie03
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie04
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie05
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie06
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie07
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie08
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie09
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie10
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie11
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie12
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie13
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie14
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie15
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie16
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie17
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie18
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie19
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie20
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie21
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie22
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie23
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie24
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie25
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie26
 • 2022_05_08_prve_svate_prijimanie27