Slnko svieti voda láka...

Pán Boh zaplať za požehnaný čas nielen dnešného kúpania, ale celého stretkarského roku. Tešíme sa na prímestský tábor