Tradícia svätca Mikuláša siaha až do 4. stor., no pamiatke na jeho príkladnú a nasledovania hodnú štedrosť sa v našich končinách darí aj po 1 700 rokoch.

V tomto duchu sa vybral Mikuláš sprevádzaný anjelom, na pozvanie pána riaditeľa ZŠ na Podjavorinskej ul., navštíviť všetky triedy prvého stupňa. Deti sa na tento deň príkladne pripravili, pretože nebolo triedy, kde by deti nezaspievali Mikulášovi obľúbenú pesničku. V niektorých triedach našiel Mikuláš aj svoje podobizne, ktoré mu darovali deti.

Po doobednej šichte sa Mikuláš presunul do pastoračného centra, aby porozprával svoj príbeh deťom, ktoré prichádzajú na stretká. Priniesol im štedré sladkosti a povzbudzoval ich, aby sa s nimi podelili so svojimi rodičmi a súrodencami. Stretko Phrala pal o Lunik zachytilo výnimočné stretnutie s Mikulášom na fotku, potom sa Mikuláš ponáhľal navštíviť iné skupiny.

Aktivita Mikuláša na stretkách bola podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola001
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola002
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola003
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola004
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola005
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola006
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola007
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola008
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola009
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola010
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola011
 • 2023_12_06_mikulas zakladna skola012
 • 2023_12_06_mikulas_stretka01