Veľkonočné Trojdnie sme po dvoch rokoch mohli opäť sláviť verejne, čo sme radi využili.

Zaujímavá bola krížová cesta po sídlisku s krížom, na ktorý si každý účastník mohol napísať svoje meno. Kríž vyrobili chlapci. Potom sme chodili pomedzi činžiaky, modlili sa jednotlivé zastavenia krížovej cesty, až sme vyšli pod les nad Luníkom, kde sme kríž osadili do zeme.

 • 2022_04_15_krizova_cesta
 • 2022_04_15_krizova_cesta_10
 • 2022_04_15_krizova_cesta_11
 • 2022_04_15_krizova_cesta_12
 • 2022_04_15_krizova_cesta_13
 • 2022_04_15_krizova_cesta_14
 • 2022_04_15_krizova_cesta_15
 • 2022_04_15_krizova_cesta_16
 • 2022_04_15_krizova_cesta_17
 • 2022_04_15_krizova_cesta_18
 • 2022_04_15_krizova_cesta_19
 • 2022_04_15_krizova_cesta_2
 • 2022_04_15_krizova_cesta_20
 • 2022_04_15_krizova_cesta_21
 • 2022_04_15_krizova_cesta_22
 • 2022_04_15_krizova_cesta_23
 • 2022_04_15_krizova_cesta_24
 • 2022_04_15_krizova_cesta_25
 • 2022_04_15_krizova_cesta_26
 • 2022_04_15_krizova_cesta_27
 • 2022_04_15_krizova_cesta_28
 • 2022_04_15_krizova_cesta_29
 • 2022_04_15_krizova_cesta_3
 • 2022_04_15_krizova_cesta_30
 • 2022_04_15_krizova_cesta_31
 • 2022_04_15_krizova_cesta_32
 • 2022_04_15_krizova_cesta_33
 • 2022_04_15_krizova_cesta_34
 • 2022_04_15_krizova_cesta_35
 • 2022_04_15_krizova_cesta_36
 • 2022_04_15_krizova_cesta_37
 • 2022_04_15_krizova_cesta_38
 • 2022_04_15_krizova_cesta_39
 • 2022_04_15_krizova_cesta_4
 • 2022_04_15_krizova_cesta_40
 • 2022_04_15_krizova_cesta_41
 • 2022_04_15_krizova_cesta_42
 • 2022_04_15_krizova_cesta_43
 • 2022_04_15_krizova_cesta_44
 • 2022_04_15_krizova_cesta_45
 • 2022_04_15_krizova_cesta_46
 • 2022_04_15_krizova_cesta_47
 • 2022_04_15_krizova_cesta_48
 • 2022_04_15_krizova_cesta_49
 • 2022_04_15_krizova_cesta_5
 • 2022_04_15_krizova_cesta_50
 • 2022_04_15_krizova_cesta_51
 • 2022_04_15_krizova_cesta_52
 • 2022_04_15_krizova_cesta_53
 • 2022_04_15_krizova_cesta_54
 • 2022_04_15_krizova_cesta_55
 • 2022_04_15_krizova_cesta_56
 • 2022_04_15_krizova_cesta_57
 • 2022_04_15_krizova_cesta_58
 • 2022_04_15_krizova_cesta_59
 • 2022_04_15_krizova_cesta_6
 • 2022_04_15_krizova_cesta_60
 • 2022_04_15_krizova_cesta_61
 • 2022_04_15_krizova_cesta_62
 • 2022_04_15_krizova_cesta_63
 • 2022_04_15_krizova_cesta_64
 • 2022_04_15_krizova_cesta_65
 • 2022_04_15_krizova_cesta_66
 • 2022_04_15_krizova_cesta_67
 • 2022_04_15_krizova_cesta_68
 • 2022_04_15_krizova_cesta_69
 • 2022_04_15_krizova_cesta_7
 • 2022_04_15_krizova_cesta_8
 • 2022_04_15_krizova_cesta_9
 • 2022_15_04_krizova_cesta
 • 2022_15_04_krizova_cesta_10
 • 2022_15_04_krizova_cesta_11
 • 2022_15_04_krizova_cesta_12
 • 2022_15_04_krizova_cesta_13
 • 2022_15_04_krizova_cesta_14
 • 2022_15_04_krizova_cesta_15
 • 2022_15_04_krizova_cesta_16
 • 2022_15_04_krizova_cesta_17
 • 2022_15_04_krizova_cesta_18
 • 2022_15_04_krizova_cesta_19
 • 2022_15_04_krizova_cesta_2
 • 2022_15_04_krizova_cesta_20
 • 2022_15_04_krizova_cesta_21
 • 2022_15_04_krizova_cesta_22
 • 2022_15_04_krizova_cesta_23
 • 2022_15_04_krizova_cesta_24
 • 2022_15_04_krizova_cesta_25
 • 2022_15_04_krizova_cesta_26
 • 2022_15_04_krizova_cesta_27
 • 2022_15_04_krizova_cesta_28
 • 2022_15_04_krizova_cesta_29
 • 2022_15_04_krizova_cesta_3
 • 2022_15_04_krizova_cesta_30
 • 2022_15_04_krizova_cesta_31
 • 2022_15_04_krizova_cesta_32
 • 2022_15_04_krizova_cesta_33
 • 2022_15_04_krizova_cesta_34
 • 2022_15_04_krizova_cesta_35
 • 2022_15_04_krizova_cesta_36
 • 2022_15_04_krizova_cesta_37
 • 2022_15_04_krizova_cesta_38
 • 2022_15_04_krizova_cesta_39
 • 2022_15_04_krizova_cesta_4
 • 2022_15_04_krizova_cesta_40
 • 2022_15_04_krizova_cesta_41
 • 2022_15_04_krizova_cesta_42
 • 2022_15_04_krizova_cesta_43
 • 2022_15_04_krizova_cesta_44
 • 2022_15_04_krizova_cesta_45
 • 2022_15_04_krizova_cesta_46
 • 2022_15_04_krizova_cesta_47
 • 2022_15_04_krizova_cesta_48
 • 2022_15_04_krizova_cesta_49
 • 2022_15_04_krizova_cesta_5
 • 2022_15_04_krizova_cesta_50
 • 2022_15_04_krizova_cesta_51
 • 2022_15_04_krizova_cesta_52
 • 2022_15_04_krizova_cesta_53
 • 2022_15_04_krizova_cesta_54
 • 2022_15_04_krizova_cesta_55
 • 2022_15_04_krizova_cesta_56
 • 2022_15_04_krizova_cesta_57
 • 2022_15_04_krizova_cesta_58
 • 2022_15_04_krizova_cesta_59
 • 2022_15_04_krizova_cesta_6
 • 2022_15_04_krizova_cesta_60
 • 2022_15_04_krizova_cesta_61
 • 2022_15_04_krizova_cesta_62
 • 2022_15_04_krizova_cesta_63
 • 2022_15_04_krizova_cesta_64
 • 2022_15_04_krizova_cesta_65
 • 2022_15_04_krizova_cesta_7
 • 2022_15_04_krizova_cesta_8
 • 2022_15_04_krizova_cesta_9