Na deň presne po dvoch rokoch od návštevy pápeža Františka sme na košickom sídlisku Luník IX zorganizovali hudobno-tanečno-duchovné popoludnie na pripomenutie myšlienok Svätého Otca rómskemu národu.

Hoci sme plánovali open-air podujatím osloviť veľkú časť Rómov na sídlisku Luník IX, pre nepriaznivé počasie bol program presunutý do telocvične pastoračného centra. Ako prvý v programe vystúpil štyridsaťpäť členný spevácky zbor Devjatkakere Čhave z tunajšej základnej školy pod vedením p. učiteľa Ondreja Ferka. Za ním vystúpili dva dievčenské tanečné súbory: L-Street K9 a Čhajengeri Zor, tiež z Luníka IX. Živé publikum pozostávajúce z vyše dvesto domácich Rómov sa postupne utíšilo pri speve skupiny Romane jíle. Mladí z Jarovníc pod vedením sestier Silvie a Ráchel z Congregatio Jesu predstavili život prvej blahoslavenej Rómky – Emílie Fernández Rodríguez de Cortés. Divadelné pásmo napísala p. Danka Matejová, ktorá pôsobí na Základnej škole s materskou školou bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke. Premiéra divadla sa uskutočnila na tohtoročnej tradičnej Rómskej púti v Gaboltove. Bodku za prvou časťou dala kapela Gipsy Jarko z Jarovníc, ktorá rozospievala a roztancovala celú telocvičňu.

Vo sv. omši zo sviatku Povýšenia Svätého kríža, ktorej predsedal o. Peter Bešenyei, tajomník Rady pre Rómov a menšiny, pripomenul hodnotu kríža v každodennom živote. Domácim pripomenul, aby sa často schádzali k modlitbe pri kríži, ktorý bol posvätený pri prvom výročí návštevy pápeža Františka na Luníku IX.

Záver patril kapele LEHA a modlitbovému spoločenstvu Gréckokatolíckej rómskej misie pod vedením o. Martina Mekela.

Peter Roth

Táto aktivita sa uskutočnila vďake finančnej podpore Nadácie SPP a dobrodincov OZ Oheň nádeje.

Napísali o nás: saleziani.sk, tkkbs.sk.

 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza01
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza02
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza03
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza04
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza05
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza06
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza07
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza08
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza09
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza10
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza11
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza12
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza13
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza14
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza15
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza16
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza17
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza18
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza19
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza20
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza21
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza22
 • 2023_09_14_druhe_vyrocie_navstevy_papeza23