Teenagarky nocovali v stredisku už po niekoľký krát, ale vždy sa tešia na to, čo ich čaká.

Nocovačka tento krát na prekvapenie začala v kostole a to dhlšou osobnou modlitbou, formou zastavení a prečítaní si konkrétnych zamyslení a listu od Panny Márie. Na záver modlity si napísali, nalepili alebo nakreslili do svojich stretkovských denníkov to, čo ich zaujalo a napadlo počas modlity. Po skvelej večeri, ktorú pripravovali všetky dievčatá a osobnej hygiene si zašportovali v telocvični, zatancovali a zahrali stoličkový tanec. Po ktorom nasledovala dievčenská debata a úprimné rozhovory a všetkom, čo dievčatá zaujíma. Neskoro večer si pozreli romantický film, pri ktorom pomaly zaspali.

Ráno si pripravili raňajky, poupratovali priestory strediska a zúčastnili sa svätej omše. 

  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky
  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky01
  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky02
  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky03
  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky04
  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky05
  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky06
  • 2024_02_24_Nocovacka_Teenagerky07