S Božou pomocou sme dnes rozbehli prázdninové aktivity v našom stredisku.
Spolu s 30 animátormi sme privítali niečo cez 50 detí. Atmosféra bola vynikajúca, počasie nám prialo, náš Dobrý Boh nám štedro požehnával.

Deti boli spokojné a šťastné, animátori unavení, ale radostné naplnení pocitom obetavej služby.
Ďakujeme našim kuchárkam, ktoré nás chutne zasýtili.

 • 2021_07_12_tabor_po_01
 • 2021_07_12_tabor_po_02
 • 2021_07_12_tabor_po_03
 • 2021_07_12_tabor_po_04
 • 2021_07_12_tabor_po_05
 • 2021_07_12_tabor_po_06
 • 2021_07_12_tabor_po_07
 • 2021_07_12_tabor_po_08
 • 2021_07_12_tabor_po_09
 • 2021_07_12_tabor_po_10
 • 2021_07_12_tabor_po_11
 • 2021_07_12_tabor_po_12
 • 2021_07_12_tabor_po_13
 • 2021_07_12_tabor_po_14
 • 2021_07_12_tabor_po_15
 • 2021_07_12_tabor_po_16
 • 2021_07_12_tabor_po_17
 • 2021_07_12_tabor_po_18
 • 2021_07_12_tabor_po_19
 • 2021_07_12_tabor_po_20
 • 2021_07_12_tabor_po_21
 • 2021_07_12_tabor_po_22
 • 2021_07_12_tabor_po_23
 • 2021_07_12_tabor_po_24
 • 2021_07_12_tabor_po_25
 • 2021_07_12_tabor_po_26
 • 2021_07_12_tabor_po_27
 • 2021_07_12_tabor_po_28
 • 2021_07_12_tabor_po_29
 • 2021_07_12_tabor_po_30
 • 2021_07_12_tabor_po_31
 • 2021_07_12_tabor_po_32
 • 2021_07_12_tabor_po_33
 • 2021_07_12_tabor_po_34
 • 2021_07_12_tabor_po_35
 • 2021_07_12_tabor_po_36
 • 2021_07_12_tabor_po_37
 • 2021_07_12_tabor_po_38
 • 2021_07_12_tabor_po_39
 • 2021_07_12_tabor_po_40
 • 2021_07_12_tabor_po_41
 • 2021_07_12_tabor_po_42
 • 2021_07_12_tabor_po_43
 • 2021_07_12_tabor_po_44
 • 2021_07_12_tabor_po_45
 • 2021_07_12_tabor_po_46
 • 2021_07_12_tabor_po_47
 • 2021_07_12_tabor_po_48
 • 2021_07_12_tabor_po_49
 • 2021_07_12_tabor_po_50
 • 2021_07_12_tabor_po_51
 • 2021_07_12_tabor_po_52
 • 2021_07_12_tabor_po_53
 • 2021_07_12_tabor_po_54
 • 2021_07_12_tabor_po_55
 • 2021_07_12_tabor_po_56
 • 2021_07_12_tabor_po_57
 • 2021_07_12_tabor_po_58
 • 2021_07_12_tabor_po_59
 • 2021_07_12_tabor_po_60
 • 2021_07_12_tabor_po_61
 • 2021_07_12_tabor_po_62
 • 2021_07_12_tabor_po_63
 • 2021_07_12_tabor_po_64
 • 2021_07_12_tabor_po_65
 • 2021_07_12_tabor_po_66
 • 2021_07_12_tabor_po_67
 • 2021_07_12_tabor_po_68
 • 2021_07_12_tabor_po_69
 • 2021_07_12_tabor_po_70
 • 2021_07_12_tabor_po_71
 • 2021_07_12_tabor_po_72
 • 2021_07_12_tabor_po_73
 • 2021_07_12_tabor_po_74
 • 2021_07_12_tabor_po_75
 • 2021_07_12_tabor_po_76
 • 2021_07_12_tabor_po_77
 • 2021_07_12_tabor_po_78
 • 2021_07_12_tabor_po_79
 • 2021_07_12_tabor_po_80
 • 2021_07_12_tabor_po_81
 • 2021_07_12_tabor_po_82
 • 2021_07_12_tabor_po_83
 • 2021_07_12_tabor_po_84
 • 2021_07_12_tabor_po_85
 • 2021_07_12_tabor_po_86
 • 2021_07_12_tabor_po_87
 • 2021_07_12_tabor_po_88
 • 2021_07_12_tabor_po_89
 • 2021_07_12_tabor_po_90
 • 2021_07_12_tabor_po_91
 • 2021_07_12_tabor_po_92
 • 2021_07_12_tabor_po_93
 • 2021_07_12_tabor_po_94
 • 2021_07_12_tabor_po_95
 • 2021_07_12_tabor_po_96

Večer sme strávili animátorský večer na bowlingu a zakončili modlitbou korunky  pred svätyňou Božieho milosrdenstva.