Predvianočný čas príprav na oslavu narodenia Ježiša Krista sme zavŕšili duchovnou obnovou.

Upriamili sme sa na dôležitosť primátu mena Ježiš v našom živote.

V ňom sa všetko začína a všetko končí. V „stratení sa“ v jeho Láske nachádzame ten skutočný zmysel nášho života.

  • 2020_12_23_duchovna_obnova04
  • 2020_12_23_duchovna_obnova06
  • 2020_12_23_duchovna_obnova07
  • 2020_12_23_duchovna_obnova09
  • 2020_12_23_duchovna_obnova11