V požehnanom čase Vianoc sa nám Boh dáva v štedrosti svojej bezhraničnej Lásky skrze Božie Dieťa Ježiš. A tento Ježiš medzi nami sa dnes na sviatok Svätej rodiny stal Eucharistickým darom pre nášho Igora.

Gratulujeme mu a modlime sa za Igora, aby jeho priateľstvo s Ježišom rástlo.

 • 2021_12_26_igor_prijimanie
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_10
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_11
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_12
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_13
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_14
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_15
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_16
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_17
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_18
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_19
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_2
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_20
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_21
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_3
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_4
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_5
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_6
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_7
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_8
 • 2021_12_26_igor_prijimanie_9