Počas adventu si niektoré deti v rámci svojich stretiek pripravovali scénky do vianočného programu, ktorý sa konal na Božie narodenie po sv. omši.

Plánované boli tri scénky, ale keďže niektorých hercov zrejme premohol spánok, odohrané boli iba dve. Dievčenské stretko Superkočiek nacvičilo scénku o žene, ktorá čakala návštevu Boha. Jej hlavnou myšlienkou bolo, že Boh sa skrýva v každom človeku, zvlášť v chudobnom, chorom a opustenom, a preto „čokoľvek sme urobili jednému z týchto mojich maličkých, mne ste urobili“. Príbeh o troch stromčekoch, ktorý spolu nacvičili chlapci a dievčatá, vypovedal o skutočnosti, že ak nám Boh nedáva presne to, čo chceme, neznamená to, že nám nedáva oveľa viac. Ďakujeme tým, ktorí sa do príprav zapojili, a všetkým vyprosujeme, aby sa Boží Syn narodil v ich srdciach.

Hanka

  • 2013_12_25_vianocna_idylka_01
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_02
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_03
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_04
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_05
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_06
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_07
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_08
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_09
  • 2013_12_25_vianocna_idylka_10