Už 2x sme prijali v našom stredisku dievčatá a chlapcov, ktorí sa učia na SOU na Luníku za krajčírky a murárov. Prišli 3 triedy. Po prehliadke strediska a informácii o jeho fungovaní sme sa presunuli do kostola. Tu sme hovorili o Advente, blížiacich sa Vianociach a ako ich prežívať.

Pri zapálenej prvej adventnej sviečke sme sa pomodlili a zaspievali si dve piesne. Potešilo vidieť, že títo mladí ľudia sa nezabudli modliť a vedeli sa v kostole správať. Predsa si len niečo pamätajú z niekdajších hodín náboženstva v škole. Bolo by super, keby opäť nájdu cestu k Bohu a praktizovaniu viery. Pomôže im k tomu dnešná návšteva?

  • 2015_12_2_exkurzia_sou01
  • 2015_12_2_exkurzia_sou02
  • 2015_12_2_exkurzia_sou03
  • 2015_12_2_exkurzia_sou04
  • 2015_12_2_exkurzia_sou05