V sobotu 21. júla, po rannej sv. omši, sme v našom kostole na Luníku IX pokrstili deväť detí. Každý mesiac sa to číslo pohybuje blízko desiatky. Vieme si ľahko vypočítať, koľko je to detí za rok. A tak veľmi často tu vyvstáva otázka: Ako zabezpečiť týmto deťom dobrú výchovu a vzdelanie, keď samotným rodičom na tom často krát veľmi málo záleží... a nie zriedka deti majú deti...

  • 2012_07_krsty_01
  • 2012_07_krsty_02
  • 2012_07_krsty_03
  • 2012_07_krsty_04
  • 2012_07_krsty_05