Na Zelený štvrtok večer sme sa rozhodli prežiť aspoň hodinku spolu s Ježišom v Getsemanskej záhrade. Niekoľko detí a dospelých sa zhromaždilo v malej kaplnke, kde bola možnosť rozjímať o Ježišovom utrpení, ktoré prijal z veľkej lásky k nám. Cez adoráciu, modlitbu a čítanie Sv. Písma sme chceli Ježišovi vyjadriť predovšetkým našu vďaku, ako aj túžbu byť v Jeho blízkosti a prežívať s Ním chvíle radostné i ťažké.

  • 2012_04_getsemany_01
  • 2012_04_getsemany_02