Nedávno sme písali o spustení veľkej súťaže na sviatok sv. Jána Bosca. Mladí nad 15 rokov, ktorí sa budú snažiť a získajú najviac bodov, pôjdu na odmenovú púť do Turína. V nedeľu 26. 2. 2012 sme mali prvé stretnutie, kde sme overovali vedomosti zo života sv. Jána Bosca získané za uplynulý mesiac.

 

Súťažili sme rôzne: formou úsmevnej hry, testu, či zdieľania silných myšlienok pre život, ktoré nám dáva čítanie životopisu sv. Jána Bosca. Súťažné vstupy boli prepletené spievaním piesne k don Boscovi, krátkou lekciou taliančiny a info-blokom. V ňom sme sa dozvedeli, aký je stav bodovania, úlohu na nasledujúci mesiac a ďalšie užitočné informácie.

Dve hodiny strávené spolu v dobrej atmosfére nám ubehli ako voda. Záver patril modlitbe. Veď podstatou všetkého je, že s don Boscom chceme kráčať bližšie k Bohu. Takéto súťažno-zábavno-informačné stretnutie nás čaká každý mesiac. Uvidíme, kto sa prebojuje k lákavej méte.