Pre Rómov je dôležitá duchovná oblasť – a tento moment sme zúročili na Rómskej púti v Gaboltove dňa 2. augusta 2015. Pútne miesto Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove sa stalo svedkom už 23. púte – na ktorom sa zúčastnili veriaci Rómovia z celého Slovenska.

Na začiatku nás privítal miestny duchovný a sestra Atanázia. Bohatý program sa začal 2 hodiny pred slávnostnou svätou omšou evanjelizačným programom veriacich z Čičavy. Hudba, spev a svedectvá otcov rodín podčiarkli hlbokú vieru a dôležitosť rodiny. Nasledovala modlitba svätého ruženca Rómov z Jarovníc. Vrcholom nášho putovania bola svätá omša, ktorej predsedal otec arcibiskup Bernard Bober s takmer tromi desiatkami kňazov. Slávnostný kazateľ vdp. Viktor Tomčányi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom apeloval na ľudskosť vo vzájomných vzťahoch, jednotu rodiny a vernosť v nej s akcentom na tri čarovné slovíčka – prosím, odpusť a ďakujem. V závere sa otcovi arcibiskupovi i katolíckej cirkvi poďakoval za aktívnu prácu medzi Rómami aj p. Peter Polák – splnomocnenec vlády.                           sr. Mária

 • 2015_08_02_gaboltov_01
 • 2015_08_02_gaboltov_02
 • 2015_08_02_gaboltov_03
 • 2015_08_02_gaboltov_04
 • 2015_08_02_gaboltov_05
 • 2015_08_02_gaboltov_06
 • 2015_08_02_gaboltov_07
 • 2015_08_02_gaboltov_08
 • 2015_08_02_gaboltov_09
 • 2015_08_02_gaboltov_10
 • 2015_08_02_gaboltov_11
 • 2015_08_02_gaboltov_12
 • 2015_08_02_gaboltov_13
 • 2015_08_02_gaboltov_14