V posledný júnový nedeľný večer sme plní dojmov zo záverečného koncertu žiakov školy hudby, ktorá funguje už piaty rok každú sobotu v Saleziánskom pastoračnom centre na Luníku IX v Košiciach.

Učitelia a ich žiaci boli aj tohto roku usilovní, a tak naša telocvičňa dnes žila pestrým programom. Predstavilo sa nám 14 žiakov miestnej školy hudby, štyria žiaci ZUŠ pri internátnej škole v Kremnici a cez video prezentáciu sme si vypočuli aj absolventský koncert dvoch žiakov ZUŠ Jantárová v Košiciach. Zazneli rôzne hudobné nástroje: klavír, gitara, cajon, bongo, flauta, husle, harmonika a cimbal.

Deti prežívali vystúpenie s ozajstnou trémou, ale zvládli to výborne. Odmenou im bol nadšený potlesk rodičov a hostí.

Vzadu v telocvični zároveň prebiehala výstava prác výtvarného krúžku. Rodičia si mohli pozrieť, čo všetko šikovné ruky ich detí pod vedením svojich učiteľov počas roka vytvorili.
Na záver sa žiaci poďakovali svojim učiteľom, ktorí aj cez toto podujatie majú príležitosť vidieť výsledky svojej celoročnej námahy. Vďaka vám, učitelia, za obetavú službu a vám deti za úsmev a dobrú náladu.

Katarína Rečlová

 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_01
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_02
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_03
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_04
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_05
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_06
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_07
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_08
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_09
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_10
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_11
 • 2014_06_29_talenty_v_akcii_12

PROGRAM ZÁVEREČNÉHO KONCERTU

 • Janka Mročová: Ty si Kráľom - klavír  /  Spev: Erika Rindošová
 • Dušan Hudák,  Viktor Dezider Dani:  Pro trito džives - perkusie  /  Spev: Mgr. art. Adrián Harvan
 • Ján Dani: rómske disco – klavír  (ZUŠ Kremnica)
 • Dušan Hudák, Viktor Dezider Dani: Ježiš, Ty si skalou - perkusie  /  Spev: Mgr. art. Adrián Harvan
 • Marián Holub: Marianna - klavír  /  Spev: Erika Rindošová
 • Tomáš Gaži: Tu sal miro Del – gitara  /  Spev: Tomáš Gaži, Katarína Rečlová
 • Róbert Horváth: Igen Devla tut kamav – klavír  /  Spev: Ondrej Bunda
 • Dávid Pohlodko: Prší, prší; Don Bosco - harmonika  /  Spev: Mária Pohlodková, don Štefan Urban
 • Kristína Dávidová: Vymyslená - klavír  /  Spev: Erika Rindošová
 • Ronald Gaži: Bože dobrý - gitara  /  Spev: Katarína Rečlová
 • Tomáš Horváth: hudba z filmu Titanic - flauta (ZUŠ Kremnica)  /  klavírny sprievod: Mgr. art. Adrián Harvan
 • Daniel Gaži: hudba z filmu – klavír  (ZUŠ Kremnica)
 • Tomáš Gaži: A dze idzeš Helenko - husle (ZUŠ Kremnica)  /  klavírny sprievod: Mgr. art. Adrián Harvan
 • Monika Guľášová: Vyvandroval Janko - klavír
 • Jessica Rybárová: Duj, duj - klavír
 • Alexander Rybár: Anglal tute avas - gitara  /  Spev: Ondrej Gaži, Katarína Rečlová
 • Ondrej Gaži: Dželem, dželem - klavír
 • Karel Žiga: Cesta - klavír  /  Gitara  a spev: Michal Grundza, Mgr. art. Adrián Harvan
 • Prezentácia z absolventského koncertu na ZUŠ Jantárová, Košice
  Roland Chymaľ a Michal Grundza – cimbal  /  Učiteľ: Mgr. art. Juraj Helcmanovský
 • Detský zbor eL9 junior: Andre tire vastora, Máš v duši pieseň, Kedykoľvek popadne ma strach
 • Mládežnícky zbor eL9:  Zaskočená