Počas školského roka sa dievčatá zo stretka Princezné učili ako sa stať správnymi princeznami.

Boli tak účastné "školy pre princezné", kde sa učili rôznym dobrým vlastnostiam ako sa má správna dáma správať. Túto "cestu" s nimi prešla aj Princezná Blér, ktorú sa snažili dostať do diamantového zámku. Avšak dostať ju tam vyžadovalo zvládnuť mnohé úlohy, kde bolo najdôležitejšie "priateľstvo" medzi kamoškami. A tak sa počas tábora na Borde usilovali utužovať kamarátstvo. Okrem hier a súťaží ich samozrejme čakal aj slávnostný ples a opekačka. Vďaka dobrým animátorom, kuchárkam a o. Jozefovi sme si tieto tri dni užili najviac ako sa len dalo. A už sa tešíme na budúci rok :)

 • diskoteka_21_06_201702
 • diskoteka_21_06_201703
 • diskoteka_21_06_201704
 • diskoteka_21_06_201705
 • diskoteka_21_06_201706
 • diskoteka_21_06_201707
 • diskoteka_21_06_201708
 • diskoteka_21_06_201709
 • diskoteka_21_06_201710
 • diskoteka_21_06_201711
 • diskoteka_21_06_201712
 • diskoteka_21_06_201713
 • diskoteka_21_06_201714
 • diskoteka_21_06_201715
 • diskoteka_21_06_201716
 • diskoteka_21_06_201717
 • diskoteka_21_06_201718
 • diskoteka_21_06_201719
 • diskoteka_21_06_201720
 • diskoteka_21_06_201721
 • diskoteka_21_06_201722
 • diskoteka_21_06_201723
 • diskoteka_21_06_201724
 • diskoteka_21_06_201725
 • diskoteka_21_06_201726
 • diskoteka_21_06_201727
 • diskoteka_21_06_201728
 • diskoteka_21_06_201729
 • diskoteka_21_06_201730
 • diskoteka_21_06_201731
 • diskoteka_21_06_201732
 • diskoteka_21_06_201733
 • diskoteka_21_06_201734
 • diskoteka_21_06_201735
 • diskoteka_21_06_201736
 • diskoteka_21_06_201737
 • diskoteka_21_06_201738
 • diskoteka_21_06_201739
 • diskoteka_21_06_201740
 • diskoteka_21_06_201741
 • diskoteka_21_06_201742
 • diskoteka_21_06_201743
 • diskoteka_21_06_201744
 • diskoteka_21_06_201745
 • diskoteka_21_06_201746
 • diskoteka_21_06_201747
 • diskoteka_21_06_201748
 • diskoteka_21_06_201749
 • diskoteka_21_06_201750
 • tabor_princezien_23_06_201701