Počas piatkov veľkého pôstu sa konali o 18:30 hod. krížové cesty. Tá posledná bola výnimočná tým, že sme sa spoločne modlili túto modlitbu vonku. Po oratku sme sa stretli pred školou a vybrali sme sa na autobusovú zastávku, kde sme začali našu krížovú cestu a pomaly sme kráčali na Medvediu horu.

Každé zastavenie bolo monológom jedného zo zúčastnených aktérov krížovej cesty, napr. Piláta, vojaka, Márii.

Záver krížovej cesty bol na Medvedej hore.